CSS - kaskádové styly - začátečníci (workshop)

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2018" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Petr Ejsman

Program

  • jak a proč oddělovat obsah webové stránky od formy
  • opakování základů HTML
  • co jsou to CSS, jak je používat
  • jaká je syntaxe a zápis CSS
  • selektory v CSS
  • jednotky, barvy a pozadí v CSS
  • problematika podpory CSS v různých prohlížečích
  • praktická práce s vybranými vlastnostmi CSS (na semináři si vytvoříte vlastní jednoduchou webovou stránku)
  • prostor pro dotazy

Požadavky na účastníky: schopnost práce s PC (windows, práce se soubory, internet, email)

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

Stáhněte si materiály ze semináře

Účastníky semináře prosíme o vyplnění zpětné vazby.

Termín, čas a místo konání

Termín: Dvoudenní seminář.

úterý 25. 9. 2018 čtvrtek 27. 9. 2018

Nutná účast v obou termínech semináře.

 Čas: 9.00 -  15.00

dopolední blok 9.00 – 12.15
pauza na oběd 12.15 – 13.00
odpolední blok 13.00 – 15.00

 Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

 Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

(Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Poslední změna: 2.10. 2018 13:10