Introduction a la fortification

Nicolas de Fer (1646-1720) se řadí k jedněm z nejvlivnějších francouzských kartografů své doby. K této profesi jej předurčovalo rodinné řemeslo, neboť jeho otec Antoine de Fer byl rovněž kartografem. Ve dvanácti letech šel Nicolas do učení k pařížskému rytci jménem Luis Spirinx. Svou první mapu vytvořil, když mu bylo třiadvacet.

Po smrti otce rodinný obchod nejprve převzala jeho vdova, ale příliš dobře ho nespravovala. Nakonec jej roku 1687 raději předala Nicolasovi. Ten si vedl o poznání lépe, protože se již roku 1690 stal oficiálním kartografem dauphina Ludvíka Francouzského. V následujících třiceti letech se mu dostalo podpory francouzských a španělských královských rodin a pracoval jako zeměpisec pro Filipa V. a Ludvíka XIV.

Během své kariéry vyryl přes 600 nástěnných map a plánů, které se sice nevyznačují přílišnou přesností, ale vynikají bohatým figurálním a ornamentální orámováním. NTK má ve svém historickém fondu první vydání jeho Introduction a la fortification z roku 1695.

Jedná se o fortifikační album, které tvoří téměř 190 mědirytin. Začíná vzorovými vyobrazeními bastionových pevností s popisky jejich jednotlivých prvků. Následují další obrazy vztahující se k obléhacímu válčení a taktice obecně. Poté přicházejí na řadu rytiny evropských pevností, fortifikačních plánů, opevněných měst, a veduty. Nejvíce je pochopitelně zastoupeno území Francie. Nalezneme zde rovněž vyobrazení francouzských vítězných bitev z tehdy probíhající devítileté války (1688-1697). Legenda je zpočátku připojována na zvláštních listech, později se objevuje na samotných rytinách. Jednotlivé listy alba mají různá vročení v rozmezí let 1690 - 1695.

Svazek ve fondu NTK má hnědou koženou vazbu. Jedná se o převazbu do teletinové kůže z roku 1965. Fragmenty původního hřbetu na ní byly znovu nalepeny. Kniha je však unikátní ještě z jednoho důvodu. Pokud u fortifikačních publikací ze 17. a z počátku 18. století předpokládáme, že byly zakupovány pro potřeby knihovny inženýrské školy jejím zakladatelem Christianem Josephem Willenbergem, tak u této knihy si můžeme být zcela jisti. Na titulním listě se nachází jeho krásně čitelný vlastnoruční podpis.

 
 
 

O knize

  • Plný název: Introduction a la fortification: Dediée a Monseigueur Le Duc de Bourgogne
  • Autor: Nicolas de Fer
  • Vydavatel: Paris: Chez l'autheur
  • Rok vydání: 1695
  • Signatura F 8

Galerie

Introduction a la fortification 1
Introduction a la fortification 2
Introduction a la fortification 3
Introduction a la fortification 4
Introduction a la fortification 5
Introduction a la fortification 6

Zdroje

  • ČERNÁ-ŠLAPÁKOVÁ, Marie L. Vzácné staré knihy ve Státní technické knihovně. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 344 s.
  • KANAS, Nick. Star maps: a history, artistry, and cartography. Berlin: Springer, 2007. xxix, 382 s. ISBN 978-0-387-71668-8.
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 2.8. 2018 11:08