Soutěž: Studuji v zahraničí

Fotosoutěž: Studuji v zahraničí

Vyhlašujeme soutěž na téma Moje studium v zahraničí hledáčkem objektivu.

Pořadatelé soutěže

Kampus Dejvice, zastoupený Národní technickou knihovnou, Technická 6, Praha 6, Study at CTU (pouze anglicky) a International Student Club CTU in Prague.

Kategorie

  • Moje studium v zahraničí hledáčkem objektivu - vítěz získá hlavní cenu soutěže
  • Česko očima amerických studentů (podkategorie) - vítěz získá cenu Velvyslanectví USA v Praze
  • USA očima českých studentů (podkategorie) - vítěz získá cenu Velvyslanectví USA v Praze

Nejlepší fotografie budou vystaveny před Národní technickou knihovnou od 9. do 31. října 2018.

Jak soutěžit

Možnost přihlášeni se do soutěže byla 17. září ukončena. Momentálně probíhá zpracování vašich příspěvků. Děkujeme vám za velký zájem.

Podmínky

  • Soutěže se mohou zúčastnit pouze vysokoškolští studenti nebo čerství absolventi vysokoškolského studia, kteří školním roce 2017/2018 studium ukončili
  • Zasláním fotografií do soutěže dává soutěžící souhlas ke zpracování osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR). Sdílené informace o soutěžících budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou a pouze za účelem vyhodnocení soutěže a realizace výstavy a jsou chráněny v souladu s výše zmíněným obecným nařízením
  • Autor fotografie zodpovídá za obsah fotografického díla
  • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů
  • O vítězi rozhodne porota složená z odborníků v oboru fotografie a zástupců pořadatele
 
 

Kontakt

Romana Vylitova
 romana.vylitova@kampusdejvice.cz
 232 002 585

Logo Kampus Dejvice

Logo ambasády

Logo ISC

Logo ČVUT

Editor: Romana Vylitová Poslední změna: 18.9. 2018 07:09