Tvorba webové stránky s využitím HTML a CSS - mírně pokročilý (workshop)

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Petr Ejsman

Navazuje na kurzy „Jazyk HTML - začátečníci“ a „CSS - kaskádové styly – začátečníci“.

Program

  • tvorba webové stránky krok za krokem
  • psaní a formátování kódu
  • oddělení obsahu a formy
  • rozložení webové stránky
  • float a flex model
  • opakování základních HTML tagů, CSS vlastností a hodnot
  • rozšíření znalostí CSS vlastností a hodnot
  • responzivní design a problematika zobrazení webu v různých zařízeních
  • prostor pro dotazy

Požadavky na účastníky: schopnost práce s PC (Windows, práce se soubory, internet, email), základní znalost HTML a CSS.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Materiály ze semináře

Termín, čas a místo konání

Termín: Dvoudenní seminář.

úterý 1. 10. 2019 a čtvrtek 3. 10. 2019

Nutná účast v obou termínech semináře.

Čas: 9.00 -  15.00

dopolední blok 9.00 – 12.15
pauza na oběd 12.15 – 13.00
odpolední blok 13.00 – 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.

Kontakt

Ing. Naděžda Firsová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 603

Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 10.12. 2019 17:12