Webové stránky knihovny a propagace služeb (workshop)

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Jan Langhans

Program

  • analýza webů: konkrétní praktické ukázky dobrých a špatných webů
  • přístupnost webu: dostupnost informací, nezávislost na použitém zařízení
  • použitelnost webu: informační architektura webu; srozumitelnost, přehlednost, rozložení, ovládání
  • měření návštěvnosti webu
  • co jsou to asistivní technologie a jak je využít: jak na „bezbariérový web“
  • prostor pro dotazy

Požadavky na účastníky: schopnost práce s PC (Windows, práce se soubory, internet, email).

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Termín, čas a místo konání

Termín: úterý 22. 10. 2019

Čas: 9.00 -  15.00

dopolední blok 9.00 – 12.15
pauza na oběd 12.15 – 13.00
odpolední blok 13.00 – 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.

Kontakt

Ing. Naděžda Firsová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 603

Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 10.12. 2019 17:12