Praktický úvod do problematiky vývojového procesu systémů s otevřeným kódem (workshop)

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Mgr. Michal Denár

Workshop orientovaný na praktické ukázky využívání systémů a nástrojů při vývoji otevřeného knihovního systému Koha a discovery VuFind.

Program

  • základní práci s nástrojem Git
  • vývojové a testovací prostředí Kohadevbox (Ansible, Vagrant, VirtualBox)
  • JIRA (Issue managemenr VuFind)
  • Bugzilla (issue management Koha)
  • Pootle (překlad Koha)
  • prostor pro dotazy

Vzhledem k obsahu workshopu a nutnosti instalace počítačových aplikací prosím účastníky školení si přinést vlastní notebooky (preferovaný OS je Linux).

Požadavky na účastníky: akce je zaměřená na systémové knihovníky, vývojáře, testery a překladatele z řad knihovníků nebo studentů knihovnických oborů.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Termín, čas a místo konání

Termín: středa 16. 10. 2019

Čas: 9.00 -  15.00

dopolední blok 9.00 – 12.15
pauza na oběd 12.15 – 13.00
odpolední blok 13.00 – 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC01 ve 3. NP

Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.

Kontakt

Ing. Naděžda Firsová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 603

Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 10.12. 2019 17:12