Knihovny na sociální síti Facebook

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Ing. Václav Lohr, Ph.D.

Program

 • základní informace o Facebooku a možnostech jeho využití
 • profil, skupina, stránka, typy příspěvků, příklady
 • nastavení stránky
 • příklady dobré praxe, jednoduché nápady a možnosti tvorby příspěvků
 • komunikace na Facebooku, kontakt s publikem
 • copywriting, plánování příspěvků
 • události
 • nástroje pro publikaci, Business manager
 • měření výkonu, analytika
 • reklamy na Facebooku a Instagramu, cílové skupiny, druhy reklam
 • Facebookové aplikace
 • prostor pro dotazy

Požadavky na účastníky: schopnost práce s PC (Windows, práce se soubory, internet, email), vlastní Facebookový účet, přístup k administraci stránky knihovny výhodou.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Materiály ze semináře

Termín, čas a místo konání

Termín: čtvrtek 31. 10. 2019

Čas: 9.00 -  13.00

první blok 9.00 – 11.00
přestávka 11.00 – 11.15
druhý blok 11.15 – 13.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.

Kontakt

Ing. Naděžda Firsová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 603

Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 12.12. 2019 13:12