Minimální záznam pro popis zvukových dokumentů a jeho problémy

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Mgr. Lenka Hrubá

Program

Zvukové dokumenty se nacházejí ve fondech napříč paměťovými institucemi, ale i v soukromých sbírkách sběratelů či vydavatelských firem. Jelikož dosud neexistuje žádná zastřešující národní instituce, věnující se výhradně tomuto druhu dokumentu, o to větší je potřeba spolupráce a diskuze napříč těmito institucemi, pokud chceme tento fond na území ČR zmapovat a kvalitně popsat. Jaká je situace na poli popisu zvukových dokumentů (nejen těch novodobých) a jaké jsou potřeby jejich popisu napříč paměťovými institucemi, ve kterých se nacházejí?

Požadavky na účastníky: schopnost práce s PC (Windows, práce se soubory, internet, email).

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Materiály ze semináře

Termín, čas a místo konání

Termín: úterý 12. 11. 2019

Čas: 9.00 -  15.00

dopolední blok 9.00 – 12.15
pauza na oběd 12.15 – 13.00
odpolední blok 13.00 – 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.

Kontakt

Ing. Naděžda Firsová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 603

Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 13.1. 2020 15:01