E-learning (online vzdělávání)

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Mgr. Martin Kolman

Dozvíte se, jak se změnil svět výuky po přesunu do online prostředí. Jaké jsou dnešní možnosti vzdělávání dostupné všem zdarma nebo za úplat? Jak můžeme pozitivně či negativně ovlivnit vzdělávací zkušenost účastníků školení/kurzů/webinářů?

Program

 • Obecná koncepce vzdělávacích aktivit s ohledem na online prostředí.
 • Vytvoření a správa nástroje pro e-Learning - intranet, volný web, vlastní web, LMS.
 • Různé přístupy k online výuce a vzdělávání dospělých.
 • Výběr, implementace a správa vhodného e-Learningového systému.
 • Tvorba multimediálních dokumentů jako prostředků pro e-Learning.
 • Organizace online školení (Google Meet, Zoom, MS Teams, aj.)
 • Jak naplánovat online školení

   - Registrace účastníků

   - Využití nástrojů pro online konference v praxi

   - Vyhodnocení

 • Příprava tutoriálů

  - Záznam školení nebo původní tutoriál?

  - Nástroje pro zjednodušení práce

  - Umístění na web

Pokud zbyde čas, doplníme o prvky gamifikace, pojmy jako microlearning, blended learning, spaced learning a další.

Prosíme o registraci na výše popsaný seminář na e-mail: skoleni@techlib.cz.

Do registračního e-mailu prosím uveďte své jméno a příjmení, organizaci a e-mailovou adresu pro zaslání linku na on-line vysílání, který Vám zašleme pár dní před konáním semináře.

Termín, čas a místo konání

Termín: Dvoudenní online seminář.

pondělí   24. 05. 2021
úterý       25. 05. 2021

Nutná účast na obou termínech semináře.

Čas: 9.00 -  16.00

dopolední blok 9.00 – 12.15
pauza na oběd 12.15 – 13.00
odpolední blok 13.00 – 16.00

Místo konání: online seminář

Kontakt

Gabriela Streicherová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 613

Editor: Martin Novák Poslední změna: 13.5. 2021 20:05