Lektor nového tisíciletí

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Mgr. Martin Kolman

Dozvíte se o různých metodách vzdělávání a o metodách, které jsou vhodné pro využití
v dnešní moderní době. Odpovíme si, jakým způsobem se musel změnit přístup lektorů
ke studujícím a celému vzdělávacímu procesu.

Program

  • Nastavení cílů vzdělávacích aktivit.
  • Struktura vzdělávacích aktivit.
  • Efektivní využití vhodných didaktických prostředků, metod a technik.
  • Etapy vzdělávací aktivity.
  • Poskytování rozvojové zpětné vazby.
  • Zhodnocení úspěšnosti vzdělávací aktivity.

Prosíme o registraci na výše popsaný seminář na e-mail: skoleni@techlib.cz.

 

Do registračního e-mailu prosím uveďte své jméno a příjmení, organizaci a e-mailovou adresu pro zaslání linku na on-line vysílání, který Vám zašleme pár dní před konáním semináře.

Termín, čas a místo konání

Termín: 01. 06. 2021

Čas: 9.00 -  16.00

dopolední blok 9.00 – 12.15
pauza na oběd 12.15 – 13.00
odpolední blok 13.00 – 16.00

Místo konání: online seminář

Kontakt

Gabriela Streicherová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 613

Editor: Martin Novák Poslední změna: 13.5. 2021 20:05