Úvod do datové analytiky

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Mgr. Pavel Synek

Vzhledem k současné epidemické situaci je školení plánováno online a prostřednictvím samostudia v online e-learningovém nástroji (odhadovaná časová náročnost samostudia cca 50 hodin).

Školení je koncipováno jako úvod do problematiky pro začátečníky. Během školení se dotkneme následujících okruhů:

1. Teoretický úvod do problematiky

 • Proč analyzovat data a jak nad nimi přemýšlet
 • Jaké technologie a postupy se využívají
 • Proces datové analýzy
 • Rozdíly mezi Excelem a využitím programovacích jazyků
 • Co řešit pomocí dat a kde jsou data k ničemu

2. Datová analýza v praxi

      • Praktické příklady v čištění dat
      • Tvorba reportů
      • Automatizace

      Vzhledem k tomu, že bude každému k dispozici interaktivní e-learningová online platforma pro výuku v oblasti datové analytiky s přesahem do programovacích jazyků SQL, R či Python, pro úspěšné absolvování školení doporučujeme zvážit minimální nároky:

      • dobrá znalost anglického jazyka,
      • dostatečná vůle k samostudiu (výukových materiálů lze nabídnout opravdu mnoho),
      • znalost programování není třeba.

      Prosíme o registraci na výše popsaný seminář na e-mail: skoleni@techlib.cz.

       

      Do registračního e-mailu prosím uveďte své jméno a příjmení, organizaci a e-mailovou adresu pro zaslání linku na on-line vysílání, který Vám zašleme pár dní před konáním semináře.

      Bonus:

      Národní technické knihovně se podařilo zajistit 250 účtů na dobu jednoho roku v komerční platformě DataCamp (http://www.datacamp.com) pro bezplatné využití.

      DataCamp je interaktivní online platformou pro výuku práce s daty, kde naleznete především následující kurzy:

      • Teoretické základy datové analytiky
      • Datová analytika v MS Excel
      • Práce s daty v programovacích jazycích Python, SQL, R
      • Vizualizace dat

      Platforma je vhodná pro absolutní začátečníky stejně jako pro lidi s praktickými zkušenostmi v této oblasti.

      DataCamp bude využit v rámci tohoto školení v projektu VISK 2.

      Termín, čas a místo konání

      Termín: Dvoudenní online seminář.

      středa   16. 06. 2021
      úterý     16. 11. 2021

      Nutná účast na obou termínech semináře.

      Čas: 9.00 -  16.00

      dopolední blok 9.00 – 12.15
      pauza na oběd 12.15 – 13.00
      odpolední blok 13.00 – 16.00

      Místo konání: online seminář

      Kontakt

      Gabriela Streicherová
       skoleni@techlib.cz
       232 002 613

      Editor: Martin Novák Poslední změna: 13.5. 2021 20:05