Seminář ZÍSKEJ

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektoři: PhDr. Pokorný Jan, Ph.D., Mgr. Burian Martin, Mgr. Tereza Zilvar Halusková, Ivana Janů

Proč se zúčastnit webináře?

Dozvíte se novinky o projektu ZÍSKEJ a současném stavu těchto služeb:

 • Servisního centra.
 • Profilu správce knihovny.
 • Žádající knihovna x dožádaná knihovna x čtenář.
 • Praktické ukázky konkrétních modelových situací.

Hlavní body programu:

 • Hlavní charakteristka služby.
 • Novinky, plánovaný vývoj.
 • ZÍSKEJ pro čtenáře knihovny.cz.
 • Současný stav služby (servisní centrum, profil správce knihovny, žádající knihovna x dožádaná knihovna).
 • Workshop (praktické ukázky konkrétních modelových situací a nejčastější problémy při obsluze systému).

Vzhledem k dodržování platných epidemiologických opatření je nutné doložit na místě před začátkem semináře jedno z níže uvedených potvrzení:

 • Negativní PCR test, ne starší než 7 dnů.
 • Negativní POC antigenní test, ne starší než 72 hodin.
 • Laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, ne starší než 180 dní.
 • Certifikát o ukončeném očkování.

Prosíme o registraci přes formulář.

Kapacita účastníků je omezena na 44.

Termín, čas a místo konání

Termín: 05. 10. 2021

Čas: 10.00 -  17.00

dopolední blok 10.00 – 12.00
pauza na oběd 12.00 – 12.30
odpolední blok 12.30 – 14.00
odpolední pauza 14.00 – 14.30
workshop 14.30 – 17.00

Místo konání: počítačová studovna PC 03       v budově NTK na adrese Technická 2710/6, 16083

Kontakt

Gabriela Streicherová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 613

Editor: Adéla Kudláčková Poslední změna: 14.9. 2021 14:09