Seminář Open Source Systémy

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Mgr. Michal Denár

Co se na semináři dozvíte?

 • Vývojová a testovací prostředí pro open source systémy Koha a VuFind.
 • Představíme si dvě vývojová a testovací prostředí, konkrétně Docker a Vagrant.
 • Na příkladech si ukážeme, jak prostředí zprovoznit a používat pro účely vývoje a testování.
 • Zmíníme i aktuální stav vývoje Koha (21.05) a VuFind 8.

Předpoklady pro úspěšné absolvování semináře:

Vlastní počítač, který si účastník semináře přinese do NTK s Linuxem, macOS. Windows je také možný, ale lektoři s tímto OS nepracují. Alespoň základní znalost ovládání příkazové řádky, Git a editoru Vi.

Pro koho je seminář určen:

 • Systémový knihovník.
 • Integrátor systémů.
 • Vývojář a Tester.

Pokud to epidemická situace umožní, sejdeme se osobně. V případě nepříznivého vývoje akce proběhne on-line.

V případě prezenčního konání a vzhledem k dodržování platných epidemiologických opatření je nutné doložit na místě před začátkem semináře jednu z níže uvedených potvrzení:

 • Negativní PCR test, ne starší než 7 dnů.
 • Negativní POC antigenní test, ne starší než 72 hodin.
 • Laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, ne starší než 180 dní.
 • Certifikát o ukončeném očkování.

Kapacita prezenčního semináře je 30 účastníků. Školení bude probíhat ve Vzdělávacím centru v 1. NP Národní technické knihovny, Technická 2710/6, Praha 6 (vchod NTK3).

Prosíme o registraci přes formulář.

Odkazy pro zájemce:

https://docs.docker.com/get-docker/

https://gitlab.com/koha-community/koha-testing-docker/

https://www.vagrantup.com/downloads

https://vufind.org/wiki/installation:vagrant

Termín, čas a místo konání

Termín: 12. 10. 2021

Čas: 10.00 -  16.00

Místo konání:Vzdělávací centrum v 1. NP Národní technické knihovny, Technická 2710/6, Praha 6 (vchod NTK3).

Kontakt

Gabriela Streicherová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 613

Editor: Adéla Kudláčková Poslední změna: 16.9. 2021 14:09