Webinář Otevřená věda a Citizen Science

Národní technická knihovna pořádá webinář na téma Otevřená věda a Citizen Science zaměřený na představení konceptu Open Science a inovativních nástrojů pro komunikaci vědeckých poznatků včetně zapojení veřejnosti do vědy. Webinář je financován z programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektoři: Ing. Eva Hnátková, Ph.D. a Ing. Barbora Votavová, Ph.D.

Co je Open Science?

Open Science (otevřená věda) představuje nový moderní způsob jak dělat výzkum a otevřít přístup k výzkumným výsledkům a datům prostřednictvím digitálních technologií a nástrojů pro spolupráci. Je to zaštiťující termín pro různé postupy a praktiky. Otevřený přístup k vědeckým publikacím (Open Access) a výzkumným datům v souladu s FAIR principy (Open/FAIR Data) tvoří dva základní pilíře Open Science. Dále tam patří otevřené zdrojové kódy (Open Source), otevřené recenzní řízení (Open Peer Review), používání otevřených licencí Creative Commons (Open Licencing), zapojení občanů do vědy (Citizen Science) a další. Cílem Open Science je podpořit spolupráci a efektivnější šíření výsledků výzkumu, které má potenciál zvýšit jeho sociální a ekonomický dopad. Open Science je také ‘modus operandi’ v novém evropském rámcovém programu pro vědu a výzkum, Horizon Europe.

Předběžný program:

  • Úvod do Open Science.
  • Pozadí vědeckého publikování.
  • Otevřený přístup k vědeckým publikacím.
  • Správa výzkumných dat a Open/FAIR Data.
  • Open Science a Citizen Science v praxi.
  • Open Science v Horizon Europe.

Prosíme o registraci přes formulář.

Pár dní před konáním webináře Vám bude na emailovou adresu odeslán link na on-line vysílání.

Termín, čas a místo konání

Termín: 19. 10. 2021

Čas: 10.00 -  16.00

dopolední blok 10.00 – 12.00
odpolední blok 13.00 – 16.00

Místo konání: Online seminář.

Kontakt

Gabriela Streicherová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 613

Editor: Adéla Kudláčková Poslední změna: 11.10. 2021 11:10