Webinář Úvod do programování v Pythonu

Národní technická knihovna pořádá webinář na téma Úvod do programování v Pythonu za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Ing. Pavel Synek (vedoucí odboru pro informační management NTK).

Jednodenní seminář je koncipován jako “bezbolestný” úvod do světa programování pro neprogramátory.

Během semináře si představíme specifika základů Pythonu a možnosti jeho využití. V praxi se vrhneme na programové vybavení k práci s Pythonem, vytváření elementárních zdrojových kódů, práci s knihovnami (nutno chápat jako rozšiřující moduly Pythonu) a základní algoritmy založené na smyčkách či podmínkách IF, ELSE. e je také ‘modus operandi’ v novém evropském rámcovém programu pro vědu a výzkum, Horizon Europe.

Cílem semináře je poskytnout základní povědomí o tomto programovacím jazyku a snížit bariéru pro případný vstup do této problematiky.

Obsah semináře:

  • Proč Python?
  • Instalace Pythonu a nástroje pro editaci.
  • Hello World! a základy syntaxe.
  • Python a svět knihoven.
  • Smyčky a podmínky.
  • Můj první program.
  • Jak to rozvíjet dále.

Prosíme o registraci přes formulář.

Pár dní před konáním webináře Vám bude na emailovou adresu odeslán link na on-line vysílání.

Termín, čas a místo konání

Termín: 9. 11. 2021

Čas: 9.00 -  16.00

Místo konání: Online seminář.

Kontakt

Gabriela Streicherová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 613

Editor: Adéla Kudláčková Poslední změna: 13.10. 2021 12:10