Vektor Udržitelnosti - Den Země

Společně ve Vektoru oslavíme Den Země a budeme se věnovat tématům ekologie a udržitelnosti a to formou několika kratších přednášek na téma vizuální kultury, ekonomie nebo energetiky. Více o přednášejících níže.

Přednášky budou probíhat od 16:30 do 19:00, ve Vektoru si po té budete moci poslechnout Djset.

Akce je organizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce.

Přednášející:

Albert Schandl MsC.

Cirkulární ekonomika, udržitelnost, ESG a podobné termíny jsou čím dál víc součásti komunikace EU, ale i průmyslu. Co to ale znamená? Je to jenom "eko fanatická" agenda? A jak se tedy pozná “udržitelná” firma nebo výrobek? O tom bude přednáška a diskuze s Albertem Schandlem z CIRA Advisory.

Lukáš Likavčan PhD.

je filosof, který se specializuje na otázky technologie, ekologie a vizuální kultury. Během svého dosavadního působení projel půlku světa a momentálně působí na pražské FAMU (katedra Audiovizuálních studií) nebo v výzkumné asociaci Display.

Téma přednášky Lukáše Likavčana: Vizuální kultura zobrazování Země a historie vztahu kultury a kosmického výzkumu.

Michaela Valentová, Ph.D.

z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze povede přednášku na téma: Spojeni klimatem? Proč si Češky a Češi pořizují fotovoltaiku a renovují dům? A co to znamená?

Kombinace energetické účinnosti (úspor energie) a rozvoje obnovitelných zdrojů energie jsou jednou z hlavních cest přechodu k uhlíkové neutralitě, snížení závislosti na fosilních zdrojích a zvýšení energetické bezpečnosti. Investice do těchto nízkouhlíkových a úsporných řešení s sebou kromě časté finanční úspory a snížení emisí skleníkových plynů nesou i mnohé další, převážně pozitivní efekty. Těmi jsou například vyšší komfort bydlení, lepší vnitřní prostředí budov, aktivní účast na výrobě energie nebo částečná energetická soběstačnost a krytí vůči budoucím výkyvům v cenách energie Ačkoli tyto efekty jsou často pověstným jazýčkem na vahách při rozhodování, jsou však v české debatě často opomíjeny.

V rámci přednášky (a následné debaty) se tak dotkneme témat: Jaké efekty přináší rozvoj obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na individuální i společenské úrovni? Jak se rozhoduje český zákazník? Smýšlí i ekologicky nebo čistě ekonomicky? Jsou „mnohostranné“ efekty důležité při rozhodování o investici do obnovitelného zdroje nebo úsporného opatření?

Sledujte událost na FB!

 

Termín a čas konání

Termín:  čtvrtek 12. 5. 2022

Čas: 16.30 -  19.00

Místo konání

Kampus Dejvice, Vektor Technická

Editor: Martin Novák Poslední změna: 9.5. 2022 13:05