Czech Open Science Day - Fórum poskytovatelů

Dne 15. června 2022 pořádá Národní technická knihovna v Praze akci "Czech Open Science Day - Fórum poskytovatelů". Akce je zaměřena pro poskytovatele podpory a jejím cílem je nabídnout prostor k diskusi, výměně informací, a také představit, co se v této oblasti děje v České republice. Snahou je sjednotit požadavky českých poskytovatelů podpory pro otevřenou vědu podle evropských standardů.

Akce je jen pro zvané hosty.

Czech Open Science Day 2022 navazuje na předchozí akce Czech Open Science Day 2021 a konferenci KRECon 2021: Open Science a KRECon 2019: Open Access

Středa 15. června 2022 (9:00 - 13:00)

Registrace (8:30 - 9:00)

Úvodní slovo (9:00 - 9:30)

Martin Svoboda (ředitel NTK)

- Otevřená věda v Horizont Evropa

Eva Hnátková (Národní kontakt pro vědecké informace, NTK)

Aneta Kašlíková (Národní kontakt pro finanční a právní aspekty programu Horizont Evropa, TC AV ČR)

Směřování otevřené vědy u poskytovatelů v ČR (9:30 - 10:00)

Petr Baldrian (Předseda GA ČR)

Petr Konvalinka (Předseda TA ČR)

Jana Říhová (Ředitelka odboru podpory VŠ a výzkumu na MŠMT)

Otevřený přístup k vědeckým publikacím (10:00 - 10:30)

- APC a Transformační smlouvy (zlatá cesta)

Jiří Jirát (Vedoucí licenční administrativní jednotky NC CzechElib)

- Dokumentové repozitáře - autoarchivace (zelená cesta)

Petra Černohlávková (Vedoucí Centra repozitářů NTK)

Správa výzkumných dat (10:30 - 11:00)

- Datová infrastruktura v ČR

Luděk Matyska (Ředitel Ústavu výpočetní techniky MU)

- Data Stewardship Wizard - nástroj pro správu výzkumných dat

Robert Pergl (Koordinátor projektu DSW)

Jiří Vondrášek (Vedoucí ELIXIR CZ)

Coffee break + snack (11:00 - 11:30)

Neformální diskuze s účastníky fóra (11:30 - 13:00)

Závěrečné slovo (13:00)

Contact

Eva Hnátková
eva.hnatkova@techlib.cz
+420 604 328 809

Editor: Martin Novák Poslední změna: 9.6. 2022 08:06