Soutěž 4. kvadrant Vítězného náměstí

Základní informace

Již před 100 lety vznikl urbanistický koncept Antonína Engela, podle které byly postupně vystavěny Dejvice. Struktura území je založen na osové, symetrické kompozici s ústředním prostorem Vítězného náměstí, od kterého se vše odvíjí. Severozápadní kvadrant Vítězného náměstí však není dodnes zastavěn, náměstí není uzavřeno a původní urbanistická koncepce ztrácí na čitelnosti. Společnost Fourth Quadrant s.r.o. společně s Vysokou školou chemicko-technologickou plánují toto prázdné místo ve struktuře Dejvic dostavět.

Dostavba 4. kvadrantu

Severozápadní kvadrant Vítězného náměstí je od 1. poloviny 20. století určen k zastavění. Forma zástavby byla nastavena již v urbanistickém konceptu Antonína Engla, který se promítl i do platného územního plánu Prahy.

Architektonická soutěž

Architektonické řešení dostavby 4. kvadrantu bude hledáno v mezinárodní architektonické soutěži, která je připravována ve spolupráci s hlavním městem Praha, městskou částí Praha 6 a dalšími hlavními aktéry v území. Vyhlašovatelem soutěže bude společnost Fourth Quadrant s.r.o.

Tři plány pro Dejvice

Soutěž naváže na Engelův urbanistický koncept, ale i na záměry Prahy na revitalizaci Vítězného náměstí a rozvoj veřejných prostranství Kampusu Dejvice. Vítězný návrh pro dostavbu 4. kvadrantu tak doplní již existující návrh revitalizace Vítězného náměstí od studia Pavel Hnilička Architects and Planners, který vzešel z mezinárodní urbanistické soutěže uspořádané v roce 2018.

Kdy a jak se můžete zapojit

Místní obyvatelé, studenti a pedagogové, živnostníci, zaměstnanci místních firem a institucí v okolí a další uživatelky a uživatelé území mají jedinečnou zkušenost s Vítězným náměstím a jeho okolím. Dobře znají hodnoty a problém území, které mohou být pro každou demografickou skupinu a každý typ uživatelů jiné.

Průběh soutěže a zapojení veřejnosti a hlavních aktérů

Výsledky soutěže může veřejnost ovlivnit ve dvou fázích – v rámci přípravy podkladů soutěže a v rámci poslední fáze soutěže, kdy proběhne konzultace vybraných návrhů.

příprava soutěže (zapojení veřejnosti do přípravy podkladů soutěže) květen – červen 2022
výběr účastníků SW září 2022
1. fáze soutěže příprava konceptů říjen 2022 - leden 2023
2. fáze soutěže příprava návrhů a vyhlášení vítěze (konzultace vybraných návrhů) leden 2023 - květen 2023

Jak se můžete zapojit do přípravy podkladů soutěže?

Osobně v infostánku

Od 24. do 28. 5. 2022, ve všední dny od 13:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin bude při vyústění Technické ulice do Vítězného náměstí umístěn infostánek. Přijďte během otvírací doby do informačního místa a podělte se s námi o Vaše postřehy.

Vyplňte on-line dotazník s mapou

Získejte více informací o soutěži na www.4kvadrant.cz a od 24. května do 17. června se s námi podělte o Vaše hodnocení současného stavu zájmového území vyplněním on-line dotazníku s mapou.

Staňte se členem konzultační skupiny

Členem konzultační skupiny se může stát, kromě zástupců hlavních aktérů, i každý aktivní občan, který má zájem zapojit se do konzultace podkladů soutěže. Pokud se chcete stát členem/kou konzultační skupiny napište na info@4kvadrant.cz.

Jak budou Vaše postřehy využity?

Všechny postřehy a komentáře budou shrnuty do závěrečné zprávy, která bude jedním z podkladů soutěže.

Komentované procházky k historii území

V termínech 24., 25. a 26. 5. od 17:00 do 18:00 hodin se můžete zúčastnit komentovaných procházek k historii území. S příběhem území Vás seznámí popularizátor architektury Petr Kučera.

Na procházky je nutné se zaregistrovat na info@4kvadrant.cz.

Účel soutěže

Předmětem soutěže bude nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení severozápadního kvadrantu Vítězného náměstí, tedy území vymezeného ulicemi Jugoslávských partyzánů, Evropská a Šolínova.

Zadavatel soutěže, společnost Fourth Quadrant bude s vítězem soutěže jednat o dopracování všech stupňů projektové dokumentace. Výsledky soutěže využije i VŠCHT.

Hlavní parametry soutěže

Soutěž proběhne formou tak zvaného soutěžního workshopu, který bude:

  • mezinárodní – veškerá komunikace bude probíhat v českém a anglickém jazyce;
  • neanonymní – soutěžní porota, tedy i zadavatelé a zástupci hlavního města Praha a městské části Praha 6 budou vést se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog;
  • užší soutěží – porota vybere na základě přihlášky do soutěže asi 10 účastníků soutěže;
  • dvoufázová – v 1. fázi připraví účastníci koncept, který bude v 2. fázi rozpracován do architektonického návrhu;
  • probíhat v souladu se soutěžním řádem ČKA.

Kdo je kdo?

Společnost Fourth Quadrant s.r.o.

Společnost Fourth Quadrant je sdružením společností Penta Real Estate, s.r.o., Sekyra Group, a.s. a Kaprain, a.s. Záměrem společnosti je v prostoru 4. kvadrantu realizovat multifunkční objekt pro bydlení, kanceláře a občanskou vybavenost. Nejvhodnější řešení bude společnost hledat v soutěži, jejímž bude zadavatelem.

Vysoká škola chemicko-technologická

VŠCHT má zájem realizovat v prostoru 4. kvadrantu objekt školy. VŠCHT nebude zadavatelem soutěže, ale má zájem, aby byl objekt řešen v soutěži. Škola aktivně spolupracuje na přípravě zadání soutěže a bude se podílet na rozhodování o výběru vítězného návrhu.

hlavní město Praha a MČ Praha 6

Hlavní město Praha vlastní veřejná prostranství v okolí zamýšlené stavby. Hlavní město a Městská část Praha 6 budou společně s vlastníky nastavovat parametry soutěže a jejich zástupci budou součástí závislé části poroty a budou se tak podílet na výběru vítězného návrhu.

ONplan

Společnost ONplan je organizátorem soutěže – koordinuje přípravu zadání soutěže, zapojení veřejnosti a hlavních aktérů do přípravy soutěže a organizuje a administruje samotnou soutěže.

Editor: Martin Novák Poslední změna: 27.5. 2022 14:05