Knihovny.cz

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2023za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektorka: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

Seminář bude zaměřen na praktické využití centrálního portálu Knihovny.cz a digitální knihovny Ditigalniknihovna.cz, z to zejména z pohledu knihovníka.

Během semináře budou představeny užitečné funkce obou platforem a zejména výhody, díky kterým se odlišují od běžných knihovních katalogů nebo vyhledávání v prostředí internetu.

Pozornost bude změřena na získání e-knih, plných textů zahraničních článků, export a import citací a využití citačního manažeru CitacePROPlus, práci s uživatelským účtem a pokročilé vyhledávání.

Portál Knihovny.cz se neustále vyvíjí, takže součástí semináře bude i představení novinek.

Uživatelé budou mít možnost vyzkoušet si vše pod dohledem lektorky v praxi.

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

  • Seminář je určený pro všechny, které tato problematika zajímá a rádi by se dozvěděli jak na to.
  • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termín, čas a místo konání

Termín: 14. 6. 2023

Čas: 9.00 - 16.00

dopolední blok 9:00 – 12:00

pauza na oběd 12:00 – 13:00

odpolední blok 13:00 – 16:00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: 

Počítačová učebna 03, 4. patro

  • Ke vstupu do budovy prosím použijte nejlépe vchod NTK 1 na adrese Technická 6, Praha 6.
  • Pokud nemáte registraci do NTK, prosíme,  vytiskněte si lístek pro jednorázový vstup a výstup do knihovny na počítači na levé straně vstupního karuselu, načtěte jej na čtečce u ostrahy a vejděte do budovy.
  • Do 4NP můžete použít výtah nebo schodiště.
  •  Navigace Vás dovede do místnosti.
  • Studovna je vybavena počítači.

Kontakt

Radmila Řezáčová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 407
  773 683 823

Editor: Martin Novák Poslední změna: 17.4. 2024 13:04