Knihovny.cz

Hodnotící dotazník VISK 2 - Knihovny.cz
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2023za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektorka: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

Seminář bude zaměřen na praktické využití centrálního portálu Knihovny.cz a digitální knihovny Ditigalniknihovna.cz, z to zejména z pohledu knihovníka.

Během semináře budou představeny užitečné funkce obou platforem a zejména výhody, díky kterým se odlišují od běžných knihovních katalogů nebo vyhledávání v prostředí internetu.

Pozornost bude změřena na získání e-knih, plných textů zahraničních článků, export a import citací a využití citačního manažeru CitacePROPlus, práci s uživatelským účtem a pokročilé vyhledávání.

Portál Knihovny.cz se neustále vyvíjí, takže součástí semináře bude i představení novinek.

Uživatelé budou mít možnost vyzkoušet si vše pod dohledem lektorky v praxi.

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

  • Seminář je určený pro všechny, které tato problematika zajímá a rádi by se dozvěděli jak na to.
  • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
  • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.