Videokolekce, audioknihy, e-knihy II.

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2023" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor:  Ing. Jiří Pavlík

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

Knihovny hledají novinku do nabídky služeb, kterou lze zastavit úbytek čtenářů. Videokolekce a audioknihy by k tomu mohly posloužit.

Mimo jiné se prostřednictvím semináře účastníci seznámí s dodavateli, kteří umí videokolekce a audioknihy do knihoven dodat, např. Albertina Icome Praha, EBSCO, Palmknihy, Selfish KiWi, BOOKPORT, Audioteka, Publi, které knihovny mohou zařadit do nabídky služeb.

Představíme si také novinky u nabídky e-knih pro knihovny.

09:00 - 12:00

 • 30 minut blok - E-knihy - vyhledávání, uživatelské rozhraní EBSCO, Tibor Foltýnský
 • 30 min. E-knihovna Městské knihovny v Praze, autoři na platformě, ediční plán, novinky, Aneta Nejezchlebová
 • 30 min. Zahraniční e-učebnice žádané i obávané: čím se vyznačují a jak je získat, Filip Vojtášek, AIP
 • 30 min. Publi s videokolekcemi Selfish KiWi, Pavel Hanousek a Jiří Pavlík

13:00 - 16:00

 • 60 min. Novinky u Palmknih, Václav Štěch
 • 30 min. E-knihy a předplatné kolekcí EBSCO, Tibor Foltýnský
 • 60 min. E-knihy v Centrálním portálu knihoven Knihovny.cz a výhled na PNG CARDS, Jíří Pavlík

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

 • Účastník semináře nemusí absolvovat předchozí seminář Videokolekce, audioknihy, e-knihy I.
 • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
 • Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termín, čas a místo konání

Termín: 21. 11. 2023

Čas: 9.00 - 16.00

dopolední blok 9:00 – 12:00

pauza na oběd 12:00 – 13:00

odpolední blok 13:00 – 16:00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: 

Počítačová učebna 03, 4NP

 • Ke vstupu do budovy prosím použijte nejlépe vchod NTK 1 na adrese Technická 6, Praha 6.
 • Pokud nemáte registraci do NTK, prosíme, vytiskněte si lístek pro jednorázový vstup a výstup do knihovny na počítači na levé straně vstupního karuselu, načtěte jej na čtečce u ostrahy a vejděte do budovy.
 • Do 4NP můžete použít výtah nebo schodiště.
 • Navigace Vás dovede do místnosti.
 • Studovna není vybavena počítači.

Kontakt

Radmila Řezáčová
 skoleni@techlib.cz
 232 002 407
  773 683 823

Editor: Martin Novák Poslední změna: 17.4. 2024 13:04