Podpora práce s metadaty výzkumných dat

Odborné metodické pracoviště

Odborné metodické pracoviště pro podporu práce s metadaty výzkumných dat (dále jen Metadatové pracoviště) funguje jako část týmu Centra repozitářů a správy metadat. Jeho cílem je sloužit jako primární konzultační bod pro obec VaVaI v oblasti správy metadat výzkumných dat.

Metadatové pracoviště tvoří tým odborníků, kteří shromažďují a organizují znalosti o metadatových schématech a formátech, jejich užívání v univerzálních i oborových repozitářích, principech digitálního kurátorství a zajišťování interoperability mezi repozitáři a dalšími systémy.

Naše služby, aneb s čím se na nás můžete obracet:

  • obecné otázky k metadatovému popisu výzkumných dat (případně i dokumentů);
  • konzultace ohledně výběru nebo úpravách vhodného metadatového schématu pro repozitář;
  • konzultace k importním a exportním výměnným formátům;
  • konzultace k procesům digitálního kurátorství.

Tým pracoviště úzce spolupracuje také s kolegy, kteří řeší komplementární projekt EOSC-CZ a v rámci něj vývoj Národního metadatového adresáře (NMA). Můžete se proto na nás obracet i s otázkami souvisejícími s interoperabilitou s NMA.

Naše další úkoly:

  • vývoj a údržba základního metadatového modelu pro popis výzkumných dat;
  • vývoj Národního katalogu repozitářů;
  • řízení pracovní skupiny EOSC-CZ pro metadata;
  • práce v mezinárodních pracovních skupinách v oblasti metadat, repozitářů aj.

Důležitou oblastí v tematice metadat pro popis výzkumných dat je užívání perzistentních identifikátorů. Pokud Vás tato problematika zajímá, navštivte web https://www.identifikatory.cz/.

Činnost Metadatového pracoviště je výstupem projektu CARDS.

 
 

Kontakt

Národní technická knihovna
Centrum repozitářů a správy metadat
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice
 

  metadata@techlib.cz

Editor: Hana Vyčítalová Poslední změna: 2.8. 2023 09:08