Jak se vyznat v informacích

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2024 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Ing. Anna Keclíková

Jednou z hlavních rolí knihoven je zajišťovat přístupu k informacím. Abychom jako knihovníci mohli čtenářům pomoci s nimi také efektivně pracovat, musíme mít velmi dobrou informační gramotnost a zapojovat kritické myšlení. Díky těmto dovednostem dokážeme efektivně vyhledávat, hodnotit a využívat informace a především rozlišovat mezi kvalitními a nespolehlivými zdroji. To je pak obzvlášť důležité i v našich osobních životech, kdy jsme doslova bombardováni obrovským množstvím informací a právě kritické myšlení je cestou, jak této záplavě čelit a orientovat se v ní. Přijďte si proto prohloubit své znalosti kritického myšlení a schopnost práce s informacemi. Během semináře na vás čeká množství praktických cvičení i užitečných rad a tipů.

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

 • Proč rozvíjet kritické myšlení
 • Základní techniky kritického myšlení
 • Rozpoznávání důvěryhodných zdrojů informací
 • Užitečné nástroje pro práci s informacemi

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

 • Seminář je určený jak pro začátečníky, tak pokročilé, které tato problematika zajímá a rádi by si rozšířili své znalosti a dovednosti.
 • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
 • Na seminář volně navazuje seminář s názvem Odhalte, co ví věda.
 

Ing. Anna Keclíková vystudovala obor informatika a chemie na VŠCHT Praha a poté 10 let pracovala v NTK, kde měla na starost především elektronické informační zdroje. Nyní se věnuje popularizaci vědy a kritického myšlení a pracuje na dokončení doktorského studia na ÚISK FF UK.

 

Termín, čas a místo konání

Termín: 4. 4. 2024

Čas: 9.00 - 13.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna:

Vzdělávací centrum v 1. NP

 • Ke vstupu do budovy prosím použijte nejlépe vchod NTK 3 na adrese Technická 6, Praha 6.
 • Do učebny v 1. NP se dostanete přes recepci.
 • Do 1. NP můžete použít výtah nebo schodiště.
 • Navigace Vás dovede do místnosti.
 • Studovna není vybavena počítači.

Kontakt

Michaela Pánková
 michaela.pankova@techlib.cz
 232 002 507
  773 653 826

Editor: Martin Novák Poslední změna: 10.4. 2024 08:04