Počítačová bezpečnost pro knihovníky

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2024 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Ing. Dag Jeger, CSc.

Tento specializovaný seminář je určen pro uživatele internetu, zejména zaměstnance v administrativních pozicích ve všech typech knihovny, kteří jsou denně konfrontováni s množstvím manipulativních informací. Posluchači se seznámí se základy kybernetické bezpečnosti, s charakteristikami kybernetické a hybridní války a se základy a aplikací kritického myšlení. Naučí se orientovat v problematice dezinformací a propagandy a poznají běžně dostupné cesty a možnosti, jak hrozby rozpoznat, kriticky vyhodnotit a jak jim čelit. Závěr kurzu se stručně věnuje kybernetickým útokům. Ukáže, jak jim předcházet, jak je odhalit a jak se jim bránit. Kurz doprovází množství názorných a online příkladů.

Ing. Dag Jeger, CSc. je nezávislý konzultant v oblasti informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti. Vystudoval obor radiotechnické systémy v Oděském polytechnickém institutu v Oděse (Ukrajina). Vědeckou hodnost kandidáta věd získal v oboru digitálního zpracování signálů. Po studiu pracoval ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky. V roce 1990 spoluzaložil společnost CSC Computer Services, která se zabývala implementací počítačových a datových sítí.

 

Termín, čas a místo konání

Termín: 11. 4. 2024

Čas: 9.00 - 16.00

  • dopolední blok 9.00 – 12.00
  • pauza na oběd 12.00 – 13.00
  • odpolední blok 13.00 – 16.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: 

Vzdělávací centrum v 1. NP

  • Ke vstupu do budovy prosím použijte nejlépe vchod NTK 3 na adrese Technická 6, Praha 6.
  • Do učebny v 1. NP se dostanete přes recepci.
  • Do 1. NP můžete použít výtah nebo schodiště.
  • Navigace Vás dovede do místnosti.
  • Studovna není vybavena počítači.

Kontakt

Michaela Pánková
 michaela.pankova@techlib.cz
 232 002 507
  773 653 826

Editor: Martin Novák Poslední změna: 11.4. 2024 09:04