Aplikace Microsoft 365

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2024 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Vít Špitálský

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

Aplikace Office je soubor cloudových služeb, který reaguje na zvyšující se popularitu těchto virtuálních úložišť, a to i v oblasti veřejných a odborných knihoven a též specializovaných informačních středisek. Mnohé knihovny zvažují zavedení této služby, kterou mohou knihovníci všestranně využívat ke své práci. Prostřednictvím této aplikace mohou například vytvářet a sdílet svůj obsah a nápady vztahující se k jejich profesnímu zaměření. MS Stream mění celkovou koncepci a funguje jinak, Microsoft se snaží sjednotit různé verze MS Outlook, atd.

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

  • Seminář je určený jak pro začátečníky, tak pokročilé, které tato problematika zajímá a rádi by si rozšířili své znalosti a dovednosti.
  • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
 

Vít Špitálský absolvoval gymnázium v Nymburce a poté začal rozvíjet své nadání pro techniku. Dnes pracuje jako IT manažer. Kromě holdingové správy IT a implementace nového informačního systému je jeho náplní školení MS Office a HelpDesk. Od roku 2010 se aktivně věnuje lektorské a analytické činnosti pro firmy i živnostníky. Dlouhodobě spolupracuje například se společností The Coca Cola Company jako externí analytik. Školí na základě získané praxe a potřeb klientů, aby byly kurzy uživatelsky co nejpřínosnější.

 

Termín, čas a místo konání

Termín: 21. 5. 2024

Čas: 9:00 - 15:00

  • dopolední blok 9.00 – 12.00
  • pauza na oběd 12.00 – 13.00
  • odpolední blok 13.00 – 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna:

Počítačová učebna PC03 (4.NP)

  • Ke vstupu do budovy prosím použijte nejlépe vchod NTK 1 na adrese Technická 6, Praha 6.
  • Pro vstup do knihovny nepotřebujete registraci, ani jednorázový lístek, vstup je volný.
  • Do 4.NP můžete použít výtah nebo schodiště.
  • Navigace Vás dovede do místnosti.
  • Studovna je vybavena počítači.

Kontakt

Michaela Pánková
 michaela.pankova@techlib.cz
 232 002 507
  773 653 826

Editor: Martin Novák Poslední změna: 21.5. 2024 13:05