Aplikace Microsoft 365

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2024 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Vít Špitálský

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

Aplikace Office je soubor cloudových služeb, který reaguje na zvyšující se popularitu těchto virtuálních úložišť, a to i v oblasti veřejných a odborných knihoven a též specializovaných informačních středisek. Mnohé knihovny zvažují zavedení této služby, kterou mohou knihovníci všestranně využívat ke své práci. Prostřednictvím této aplikace mohou například vytvářet a sdílet svůj obsah a nápady vztahující se k jejich profesnímu zaměření. MS Stream mění celkovou koncepci a funguje jinak, Microsoft se snaží sjednotit různé verze MS Outlook, atd.

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

  • Seminář je určený jak pro začátečníky, tak pokročilé, které tato problematika zajímá a rádi by si rozšířili své znalosti a dovednosti.
  • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
 

Vít Špitálský absolvoval gymnázium v Nymburce a poté začal rozvíjet své nadání pro techniku. Dnes pracuje jako IT manažer. Kromě holdingové správy IT a implementace nového informačního systému je jeho náplní školení MS Office a HelpDesk. Od roku 2010 se aktivně věnuje lektorské a analytické činnosti pro firmy i živnostníky. Dlouhodobě spolupracuje například se společností The Coca Cola Company jako externí analytik. Školí na základě získané praxe a potřeb klientů, aby byly kurzy uživatelsky co nejpřínosnější.

 
Přihláška na seminář Aplikace Microsoft 365 21. 5. 2024
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 
 
 

Knihovna zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s příslušnými interními pravidly.

 

Termín, čas a místo konání

Termín: 21. 5. 2024

Čas: 9:00 - 15:00

  • dopolední blok 9.00 – 12.00
  • pauza na oběd 12.00 – 13.00
  • odpolední blok 13.00 – 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna:

Počítačová učebna PC03 (4.NP)

  • Ke vstupu do budovy prosím použijte nejlépe vchod NTK 1 na adrese Technická 6, Praha 6.
  • Pro vstup do knihovny nepotřebujete registraci, ani jednorázový lístek, vstup je volný.
  • Do 4.NP můžete použít výtah nebo schodiště.
  • Navigace Vás dovede do místnosti.
  • Studovna je vybavena počítači.

Kontakt

Michaela Pánková
 michaela.pankova@techlib.cz
 232 002 507
  773 653 826

Editor: Martin Novák Poslední změna: 14.3. 2024 13:03