Knihovny.cz

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2024 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

Seminář bude zaměřen na centrální index, vyhledávání, rezervace, objednávky, fulltextové vyhledávání, stahování a další; propojení identit, správa oblíbených titulů, citace, neknihovní e-zdroje, inspirace, novinky, vyhledávání v Digitální knihovně a v DNNT.

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

  • Seminář je určený jak pro začátečníky, tak pokročilé, které tato problematika zajímá a rádi by si rozšířili své znalosti a dovednosti.
  • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.

PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D., je absolventkou Katedry informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2019 získala doktorát na Univerzitě Karlově. Působí v Moravské zemské knihovně na projektu Knihovny.cz, kde má na starost propagaci portálu a školení v knihovnách. Kromě toho vyučuje na soukromé vysoké škole Ambis, kde se věnuje vzdělávání v oblasti tvorby odborných textů, informační gramotnosti a kritického myšlení.

 
Přihláška na seminář Knihovny.cz 28. 5. 2024
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 
 
 

Knihovna zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s příslušnými interními pravidly.

 

Termín, čas a místo konání

Termín: 28. 5. 2024

Čas: 9:00 - 16:00

  • dopolední blok 9.00 – 12.00
  • pauza na oběd 12.00 – 13.00
  • odpolední blok 13.00 – 16.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna:

Počítačová učebna PC03 (4.NP)

  • Ke vstupu do budovy prosím použijte nejlépe vchod NTK 1 na adrese Technická 6, Praha 6.
  • Pro vstup do knihovny nepotřebujete registraci, ani jednorázový lístek, vstup je volný.
  • Do 4.NP můžete použít výtah nebo schodiště.
  • Navigace Vás dovede do místnosti.
  • Studovna je vybavena počítači.

Kontakt

Michaela Pánková
 michaela.pankova@techlib.cz
 232 002 507
  773 653 826

Editor: Martin Novák Poslední změna: 14.3. 2024 13:03