Získej – pojďte mezi nás

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2024 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektoři: Ivana Janů, Mgr. Jana Chvalovská, Mgr. Martin Burian, Ing. Jiří Pavlík

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

Seznámíte se se systémem Získej, se současným stavem služby, s integrovanými moduly pro dodávání dokumentů (MVS, EDD) a také s plánovaným vývojem; jaké jsou výhody služby pro knihovny a jejich čtenáře, jak se knihovna může zapojit a jaké jsou další podmínky využívání služby; jaká je role Servisního centra Získej.

V říjnu roku 2021 se služba ZÍSKEJ stala národní platformou pro sdílení fondu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021.

.

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

 • Seminář je určen pro nezapojené knihovny v systému Získej.
 • Seminář se pořádá  bez registračního poplatku.
 • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
 

Ivana Janů je od roku 2017 v týmu, který vyvíjí systém Získej. Od roku 2018 připravuje metodické pokyny ke školení systému Získej a realizuje školení systému v krajských knihovnách ČR. V roce 2020 pracovala na pozici vedoucí referátu meziknihovních služeb NTK, v červnu 2021 se stala vedoucí oddělení pro sdílení fondů NTK.

Mgr. Jana Chvalovská je vedoucí Servisního centra Získej. V NTK působí od roku 2021.

Mgr. Martin Burian je absolventem Univerzity Karlovy. Před nástupem do Národní technické knihovny pracoval ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, Židovském muzeu v Praze a také jako archeolog v NPÚ ÚOP v Praze.

Ing. Jiří Pavlík se e-knihám věnuje od roku 2010. Do roku 2019 působil jako expert k e-knihám na Univerzitě Karlově, od roku 2019 v Národní technické knihovně a v CzechELib. K e-knihám přednášel na konferencích Inforum, Bibliotheca Academica, Knihovny současnosti, LIBER, na seminářích v Národní knihovně, Národních technické knihovně,v řadě krajských knihoven v České republice, na Slovensku a v Polsku. Působí jako člen Expertního týmu Centrálního portálu knihoven. Je zástupcem za ČR v evropské skupině k e-knihám při NAPLE/EBLIDA.

 

Pro více informací kontaktujte ziskej@techlib.cz

 

Termín, čas a místo konání

Termín: 8. 10. 2024

Čas: 8:30 - 16:30

 • dopolední blok 8.30 – 12.00
 • pauza na oběd 12.00 – 13.00
 • odpolední blok 13.00 – 16.30

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna:

Počítačová učebna PC03 (4.NP)

 • Ke vstupu do budovy prosím použijte nejlépe vchod NTK 1 na adrese Technická 6, Praha 6.
 • Pro vstup do knihovny nepotřebujete registraci, ani jednorázový lístek, vstup je volný.
 • Do 4.NP můžete použít výtah nebo schodiště.
 • Navigace Vás dovede do místnosti.
 • Studovna je vybavena počítači.

Kontakt

Jana Chvalovská
ziskej@techlib.cz
 232 002 777

Editor: Martin Novák Poslední změna: 14.6. 2024 09:06