Podpora badatelsky orientovaného učení a výuky prostřednictvím informačních zdrojů a knihovnicko-informačních služeb

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2024 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

Tento seminář seznámí knihovníky s učením a výukou v kontextu souboru kognitivních věd. Nebudou chybět didaktické metody, hodnotící metody, kritické myšlení v práci s informacemi. Seminář seznámí účastníky s elektronickými informačními zdroji, které podporují BOV prostřednictvím knihoven a jejich služeb.

 • Didaktika vyhledávání informací - intuitivní a analytické metody v praktických úlohách podporujících BOV.
 • Role volného internetu a role knihoven v praktických příkladech.
 • Informační zdroje kategorie STM (science, technology, medicine) využitelné volně a licenčně v kontextu aktivit BOV.
 • Využití nástrojů umělé inteligence v informační a badatelské gramotnosti v knihovnách.

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

 • Seminář je určený jak pro začátečníky, tak pokročilé, které tato problematika zajímá a rádi by si rozšířili své znalosti a dovednosti.
 • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
 

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. od roku 1984 působí v praxi vědeckotechnických informací a knihovnictví, od roku 1994 pak také v oblasti vzdělání formálního i neformálního. Jeho hlavní specializací v praxi i výuce jsou rešeršní systémy vědeckých, vědeckotechnických, ekonomických a lékařských informací. Současné hlavní působiště má na Slezské univerzitě na studijním programu Knihovnictví a v oddělení vědeckých informací Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

 
Přihláška na seminář Podpora badatelsky orientovaného učení 24. 10. 2024
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 
 
 

Knihovna zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s příslušnými interními pravidly.

 

Termín, čas a místo konání

Termín: 24. 10. 2024

Čas: 9:00 - 16:00

 • dopolední blok 9.00 – 12.00
 • pauza na oběd 12.00 – 13.00
 • odpolední blok 13.00 – 16.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna:

Počítačová učebna PC03 (4.NP)

 • Ke vstupu do budovy prosím použijte nejlépe vchod NTK 1 na adrese Technická 6, Praha 6.
 • Pro vstup do knihovny nepotřebujete registraci, ani jednorázový lístek, vstup je volný.
 • Do 4.NP můžete použít výtah nebo schodiště.
 • Navigace Vás dovede do místnosti.
 • Studovna je vybavena počítači.

Kontakt

Michaela Pánková
 michaela.pankova@techlib.cz
 232 002 507
  773 653 826

Editor: Martin Novák Poslední změna: 14.3. 2024 13:03