Videokolekce, audioknihy, e-knihy

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2024 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Ing. Jiří Pavlík

Osnova semináře aneb co všechno se dozvíte:

Knihovny hledají novinku do nabídky služeb, kterou lze zastavit úbytek čtenářů. Videokolekce a audioknihy by k tomu mohly posloužit. Mimo jiné se prostřednictvím semináře účastníci seznámí s dodavateli, kteří umí video kolekce a audioknihy do knihoven dodat, například Albertina Icome Praha, EBSCO, Palmknihy, Selfish KiWi, BOOKPORT, Audioteka, Publi, které knihovny mohou zařadit do nabídky služeb.

Informace ke konání semináře a požadavky na uchazeče:

  • Seminář je určený jak pro začátečníky, tak pokročilé, které tato problematika zajímá a rádi by si rozšířili své znalosti a dovednosti.
  • Účastník semináře nemusí mít žádné předchozí znalosti o problematice semináře.
 

Ing. Jiří Pavlík se e-knihám věnuje od roku 2010. Do roku 2019 působil jako expert k e-knihám na Univerzitě Karlově, dále pak v Národní technické knihovně a v CzechELib. K e-knihám přednášel na konferencích Inforum, Bibliotheca Academica, Knihovny současnosti, LIBER, na seminářích v Národní knihovně, Národních technické knihovně, v řadě krajských knihoven v České republice, na Slovensku a v Polsku. Působí jako člen Expertního týmu Centrálního portálu knihoven. Je zástupcem za ČR v evropské skupině k e-knihám při NAPLE/EBLIDA.

 
 
 
 

Termín, čas a místo konání

Termín: bude potvrzen později

Čas: 9:00 - 16:00

  • dopolední blok 9.00 – 12.00
  • pauza na oběd 12.00 – 13.00
  • odpolední blok 13.00 – 16.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna:

Počítačová učebna PC03 (4.NP)

  • Ke vstupu do budovy prosím použijte nejlépe vchod NTK 1 na adrese Technická 6, Praha 6.
  • Pro vstup do knihovny nepotřebujete registraci, ani jednorázový lístek, vstup je volný.
  • Do 4.NP můžete použít výtah nebo schodiště.
  • Navigace Vás dovede do místnosti.
  • Studovna je vybavena počítači.

Kontakt

Michaela Pánková
 michaela.pankova@techlib.cz
 232 002 507
  773 653 826

Editor: Michaela Pánková Poslední změna: 14.3. 2024 14:03