Registrace a volný vstup

Občanům Ukrajiny nabízíme registraci do Národní technické knihovny na jeden rok zdarma. Stačí prokázat svoji totožnost (např. pas či vízum). S registrací získáte připojení k WIFI v celé NTK, přístup k počítačům s internetem, možnost tisku a kopírování. Můžete si u nás rovněž nabít svůj mobil či notebook.

Для громадян України пропонуємо безкоштовну річну реєстрацію в Національній технічній бібліотеці. При реєстрації отримаєте можливість: під’єднатися до WIFI у всьому приміщенні бібліотеки, доступ до комп’ютерів з мережeю Інтернет, друкування та копіювання документів,зарядка гаджетів (ноутбуки, телефони і т. ін.). Для реєстрації потрібні лише документи, що посвідчують особу (паспорт чи віза).

Registrace

Kde a jak se zaregistrovat

U registračního pultu v 1. nadzemním podlaží knihovny (na tiskárně před turnikety si vytiskněte lístek „Registrace“ a vyčkejte prosím na vyvolání vašeho čísla). Pokud si chcete ušetřit čas, vyplňte předem předregistrační formulář.

Registraci je možné vyřídit v době asistovaného provozu.

Služby vázané na registraci

 

Možnost absenčních výpůjček a rezervování aktuálně vypůjčených knih, přístup k počítačům a připojení k Wi-Fi síti, přístup k licencovaným elektronickým zdrojům, možnost rezervovat si týmové a individuální studovny či možnost využívat noční studovnu. Využívání samoobslužných multifunkčních tiskáren je také vázáno na registraci, stejně jako objednávání meziknihovních výpůjčních služeb.

Co potřebuji k registraci

Občané ČR

 • Platný občanský průkaz
 • Prostředky k uhrazení poplatku (100 Kč/rok nebo 50 Kč/6 měsíců v případě nestudujících, studenti, nezaměstnaní, starší 65 let a invalidní důchodci mají 50% slevu). Studenti a zaměstnanci ČVUT,  ČZU,  ÚOCHB a VŠCHT mají po předložení platné studentské/zaměstnanecké karty nárok na registraci zdarma. Platit lze v hotovosti nebo kartou.
 • Čipovou kartu se jménem a fotografií. Karta vám bude sloužit jako průkaz zákazníka (např. ISIC, ITIC, In-karta ČD, Opencard, Lítačka). Pokud nevlastníte čipovou kartu, vyrobíme vám ji na místě za jednorázový poplatek 200,- Kč.
 • Vyplnit předregistraci.

Pokud nemáte trvalý pobyt v České republice, je mož, že se vaše oprávnění k přístupům ke zdrojům, rezervacím studoven a jiným službám budou lišit. Svá oprávnění zjistíte prostřednictvím Skupinátoru.

Cizinci

 • Občanský průkaz (země EU), pas, vízum, nebo povolení k pobytu
 • Doklad s doložením adresy na území ČR pro půjčování knih mimo knihovnu - povolení k pobytu, platnou nájemní smlouvu nebo kolejenku
 • Prostředky k uhrazení půlročního nebo ročního poplatku  (100 Kč/rok nebo 50 Kč/6 měsíců v případě nestudujících. Studenti, nezaměstnaní, starší 65 let a invalidní důchodci mají 50% slevu.) Platit lze v hotovosti nebo kartou. Studenti a zaměstnanci ČVUT,  ČZU,  ÚOCHB a VŠCHT mají po předložení platné studentské/zaměstnanecké karty nárok na registraci zdarma. Platit lze v hotovosti nebo kartou.
 • Čipovou kartu se jménem a fotografií. Karta vám bude sloužit jako průkaz zákazníka (např. ISIC, ITIC, In-karta ČD, Opencard, Lítačka). Pokud nevlastníte čipovou kartu, vyrobíme vám ji na místě za jednorázový poplatek 200,- Kč
 • Vyplnit předregistraci.

Právnické osoby

 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského listu nebo jiného dokladu o svém zřízení
 • Doklad o přidělení IČ
 • Dvakrát vytištěnou registrační smlouvu s firemním razítkem a podpisem statutárního orgánu (dvě kopie smlouvy si můžete vytisknout a vyplnit předem a pak se do NTK dostavit k dokončení registrace)
 • Platný občanský průkaz osoby, která registraci zřizuje
 • Hotovost k uhrazení půlročního nebo ročního poplatku (300 Kč/ rok v případě VŠ nebo SŠ knihovny, 1000 Kč/ rok v případě právnických osob s přiděleným IČ)
 • Prodloužení registrace vyžaduje dvakrát vytištěnou a vyplněnou registrační smlouvu, stejně jako v případě nové registrace (viz výše uvedené kroky).

Pozn.: právnické osoby z licenčních důvodů nemají oprávnění využívat elektronické databáze a individuální studovny

Platnost registrace

Sami si zvolíte, zda se zaregistrujete na rok nebo jen na 6 měsíců.

Prodloužení registrace

Fýzické osoby

K prodloužení registrace je třeba se dostavit osobně k registračnímu pultu ve 1. nadzemním podlaží knihovny, znovu se prokázat potřebnými doklady (viz „Co potřebuji k registraci“) a uhradit poplatek na další rok nebo 6 měsíců.

V případě, že nemůžete přijít osobně do NTK, můžete si registraci prodloužit vzdáleně po přihlášení do vašeho profilu v záložce "Můj účet". Takto lze prodloužit registraci 60 dní před jejím vypršením či kdykoliv po jejím vypršení a to ve stávající zákaznické kategorii (dle vaší stávající zákaznické smlouvy).

Právnické osoby

V případě obnovení registrace právnické osoby je třeba se osobně dostavit na registrační pult v 1. nadzemním podlaží knihovny, a opět přinést dvakrát vytištěnou a vyplněnou smlouvu s firemním razítkem a podpisem statutárního orgánu (kopie smluv lze tisknout předem, a do NTK se následně dostavit k dokončení prodloužení registrace).

Vzory smluv

V těchto dokumentech najdete vzory zákaznických smluv.

 • Běžná smlouva - POUZE VZOR
 • Zvýhodněná smlouva (VŠCHT, ÚOCHB, ČZU, ČVUT) - POUZE VZOR
  • Vzdálená registrace

   Vzdálené registrace můžete využít pro založení nového členství v knihovně a to v zákaznické skupině H, ostatní veřejnost.

   Vzdálená registrace vás opravňuje k využívání vzdáleného přístupu k elektronickým zdrojům. Podmínkou pro vzdálenou registraci je občanství v EU a doložení usazenosti v ČR.

   Postup:

   • Vyplňte formulář vzdálené registrace.
   • Na uvedenou e-mailovou adresu obdržíte potvrzení a v příloze vyplněnou smlouvu, kterou zkontrolujte, 2x vytiskněte a podepsané smlouvy zašlete na adresu: Národní technická knihovna - oddělení služeb, Technická 6, 160 80 Praha 6. (V případě nesrovnalostí v uvedených datech nás kontaktujte na info@techlib.cz.)
   • Majitelé datové schránky mohou zaslat scan smlouvy do schránky NTK. Identifikátor DS: syd69w9
   • Po přijetí smlouvy vám zašleme e-mail s výzvou k uhrazení registračního poplatku. Poplatek je nutné uhradit do třiceti dnů od zaslání e-mailu.
   • Dopis s podepsanou smlouvu vám zašleme prostřednictvím pošty či datové schránky, po obdržení platby na účet NTK.

   Vzdáleně registrovaný uživatel je zařazen do zákaznické skupiny H (viz Příloha II knihovního řádu – Diferenciace služeb).

  Volný vstup

  Registrace do NTK vám umožní využít široké škály služeb, které nabízíme. Knihovna je přesto otevřena široké veřejnosti, a kdokoliv ji může navštívit s použitím lístku „volný vstup“, který si zvolíte na tiskárně umístěné v parteru knihovny před turnikety. Tento lístek slouží i k opuštění knihovny, pečlivě ho proto uschovejte.

  Služby dostupné bez registrace

  Můžete vyhledávat knihy v katalogu na našich infokioscích a publikace studovat v prostoru knihovny. Veřejně přístupná je i studovna časopisů, kde smíte kromě periodik nahlížet do elektronických Norem ČSN. Samozřejmostí je i využívání uzamykatelných skříněk v prostoru knihovny, stejně jako informačních služeb našich pracovníků a hodinové konzultace s našimi odborníky. Můžete si objednat okopírování dokumentu prostřednictvím reprografického centra.

  Přístupy a oprávnění

  Pomocí Skupinátoru zjistíte svou uživatelskou skupinu a s ní související oprávnění.

  Podmínky přistupu ke zdrojům a využívání služeb platí pro Národní technickou knihovnu a integrovanou knihovny VŠCHT a ÚOCHB.

  Ústřední knihovna ČVUT má svá vlastní pravidla a podmínky přístupu ke svým zdrojům. Poradit se o možnostech využívání služeb Ústřední knihovny ČVUT můžete u centrálního pultu ve 2. podlaží NTK nebo ve studovně na 5. podlaží.

  Knihovna si vyhrazuje právo odebrat uživatelská oprávnění zákazníkovi jakékoliv kategorie (v případě porušování knihovního řádu uživatelem apod).

  Pokud máte jakékoli dotazy, můžete nám zavolat, napsat, nebo se obrátit na knihovníky u pultů.

  Zákaznické skupiny

  Možnost využívání některých služeb se může lišit v závislosti na místě vašeho trvalého či přechodného pobytu a na tom, zda jste student či ne.

   
   
   
  Editor: Jana Orlová Poslední změna: 26.2. 2024 15:02