Registrace a volný vstup

Národní technická knihovna je veřejným prostorem, který může navštívit kdokoli, nejen registrovaní zákazníci. Do chráněného prostoru vstoupíte přes turnikety buď pomocí vaší čipové karty, nebo s jednorázovým  lístkem, který si zvolíte na tiskárně umístěné v parteru knihovny před turnikety, hned vedle žlutých šatních skříněk. Tento lístek slouží i k opuštění knihovny, pečlivě ho proto uschovejte.

Registrace

Kde a jak se zaregistrovat 

U registračního pultu v přízemí knihovny (na tiskárně před turnikety si vytiskněte lístek “Registrace” a vyčkejte prosím na vyvolání vašeho čísla). Pokud si chcete ušetřit čas, vyplňte předem předregistrační formulář.

Služby vázané na registraci

Možnost absenčních výpůjček a rezervování aktuálně vypůjčených knih, přístup k počítačům a připojení k Wi-Fi síti, přístup k licencovaným elektronickým zdrojům, možnost rezervovat si týmové a individuální studovny či možnost využívat noční a tichou studovnu. Využívání samoobslužných multifunkčních tiskáren je také vázáno na registraci, stejně jako objednávání meziknihovních výpůjčních služeb.

Co je k registraci potřeba

Občané ČR

 • Platný občanský průkaz
 • Prostředky k uhrazení poplatku (100 Kč/rok nebo 50 Kč/6 měsíců v případě nestudujících, studenti, nezaměstnaní, starší 65 let a invalidní důchodci mají 50% slevu). Studenti a zaměstnanci ČZU,  ÚOCHB a VŠCHT mají po předložení platné studentské/zaměstnanecké karty nárok na registraci zdarma. Platit lze v hotovosti nebo kartou.
 • Čipovou kartu se jménem a fotografií. Karta vám bude sloužit jako průkaz zákazníka (např. ISIC, ITIC, In-karta ČD, Opencard, Lítačka). Pokud nevlastníte čipovou kartu, vyrobíme vám ji na místě za jednorázový poplatek 200,- Kč.

Pokud nemáte trvalý pobyt v České republice, je mož, že se vaše oprávnění k přístupům ke zdrojům, rezervacím studoven a jiným službám budou lišit. Svá oprávnění zjistíte prostřednictvím Skupinátoru.

Cizinci

 • Občanský průkaz, pas, vízum, nebo povolení k pobytu
 • Doklad s doložením adresy na území ČR pro půjčování knih mimo knihovnu - povolení k pobytu, platnou nájemní smlouvu nebo kolejenku
 • Prostředky k uhrazení půlročního nebo ročního poplatku  (100 Kč/rok nebo 50 Kč/6 měsíců v případě nestudujících. Studenti, nezaměstnaní, starší 65 let a invalidní důchodci mají 50% slevu.) Platit lze v hotovosti nebo kartou.
 • Čipovou kartu se jménem a fotografií. Karta vám bude sloužit jako průkaz zákazníka (např. ISIC, ITIC, In-karta ČD, Opencard, Lítačka). Pokud nevlastníte čipovou kartu, vyrobíme vám ji na místě za jednorázový poplatek 200,- Kč

Právnické osoby

 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského listu nebo jiného dokladu o svém zřízení
 • Doklad o přidělení IČ
 • Dvakrát vytištěnou registrační smlouvu s firemním razítkem a podpisem statutárního orgánu (dvě kopie smlouvy si můžete vytisknout a vyplnit předem a pak se do NTK dostavit k dokončení registrace)
 • Platný občanský průkaz osoby, která registraci zřizuje
 • Hotovost k uhrazení půlročního nebo ročního poplatku (300 Kč/ rok v případě VŠ nebo SŠ knihovny, 1000 Kč/ rok v případě právnických osob s přiděleným IČ)

Pozn.: právnické osoby z licenčních důvodů nemají oprávnění využívat elektronické databáze a individuální studovny

Vzdálená registrace

Můžete také využít vzdálené registrace, a to i pro prodloužení stávajícího členství. Podmínkou této služby je občanství ČR a trvalý pobyt na území ČR.
Budete potřebovat:

 • Vyplnit Smlouvu o využívání služeb integrované knihovny a dva podepsané výtisky zaslat na naši adresu: Národní technická knihovna - oddělení služeb, Technická 6, 160 80 Praha 6
 • Zaplatit do třiceti dnů registrační poplatek podle pokynů, které budou po přijetí smlouvy knihovnou odeslány na e-mail uvedený ve smlouvě (č. ú. 20001-8032031/0710, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 2222, specifický symbol - ID zákazníka)
 • Po připsání platby na účet NTK bude takto zaregistrovanému zákazníkovi odeslán do vlastních rukou dopis s uživatelským jménem a heslem a podepsanou smlouvou.

Vzdáleně registrovaný zákazník je zařazen do zákaznické skupiny H (viz Příloha II knihovního řádu – Diferenciace služeb). Chce-li však využívat i jiné služby než vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (např. absenční výpůjčky nebo rezervaci týmových studoven), musí si v knihovně zaregistrovat/koupit průkaz zákazníka.

Platnost registrace

Sami si zvolíte, zda se zaregistrujete na rok nebo jen na 6 měsíců.

Prodloužení registrace

K prodloužení registrace je třeba se dostavit osobně k registračnímu pultu v přízemí knihovny, znovu se prokázat potřebnými doklady (viz “Co potřebuji k registraci”) a uhradit poplatek na další rok nebo 6 měsíců.

V případě, že nemůžete přijít osobně do NTK, můžete si registraci prodloužit vzdáleně (viz "Kde a jak se zaregistrovat?").

Volný vstup

Registrace do NTK vám umožní využít široké škály služeb, které nabízíme. Knihovna je přesto otevřena široké veřejnosti, a kdokoliv ji může navštívit s použitím lístku "volný vstup".

Služby dostupné bez členství v knihovně

Můžete vyhledávat knihy v katalogu na našich infokioscích a publikace studovat v prostoru knihovny. Veřejně přístupná je i studovna časopisů, kde smíte kromě periodik nahlížet do elektronických Norem ČSN. Samozřejmostí je i využívání uzamykatelných skříněk v prostoru knihovny, stejně jako informačních služeb našich pracovníků a hodinové konzultace s našimi odborníky z referenčních služeb. Můžete si objednat okopírování dokumentu prostřednictvím reprografického centra.

Editor: Alena Chodounská Poslední změna: 4.5. 2017 18:05