Registrace a volný vstup

Nově pro vás od 12.4. zpřístupňujeme registrační pracoviště v Noční studovně (viz otevírací dobu). Zbytek budovy NTK prozatím zůstává uzavřen. Informaci o tom, do kdy máte platnou registraci, najdete v záložce "Můj účet" po přihlášení na webu NTK.

I nadále můžete využít vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům a absenční půjčování knih. Jakékoliv vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese info@techlib.cz, nebo na telefonním čísle 232 002 535 (Po - Pá 9.00 - 17.00).

Pro vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům můžete také využít vzdálenou registraci. Přečtěte si, jak naše služby nyní fungují na stránce Služby NTK v době uzavření.

Registrace

Kde a jak se zaregistrovat

Od 12.4. najdete registrační pracoviště v Noční studovně v 1.NP u vchodu NTK3. Registrace poskytujeme v této otevírací době, vstup do studovny je omezen počtem uživatelů. Pokud si chcete ušetřit čas, vyplňte předem předregistrační formulář.

Služby vázané na registraci

 

Možnost absenčních výpůjček a rezervování aktuálně vypůjčených knih, přístup k počítačům a připojení k Wi-Fi síti, přístup k licencovaným elektronickým zdrojům, možnost rezervovat si týmové a individuální studovny či možnost využívat noční studovnu. Využívání samoobslužných multifunkčních tiskáren je také vázáno na registraci, stejně jako objednávání meziknihovních výpůjčních služeb.

Co potřebuji k registraci

Občané ČR

 • Platný občanský průkaz
 • Prostředky k uhrazení poplatku (100 Kč/rok nebo 50 Kč/6 měsíců v případě nestudujících, studenti, nezaměstnaní, starší 65 let a invalidní důchodci mají 50% slevu). Studenti a zaměstnanci ČVUT,  ČZU,  ÚOCHB a VŠCHT mají po předložení platné studentské/zaměstnanecké karty nárok na registraci zdarma. Platit lze v hotovosti nebo kartou.
 • Čipovou kartu se jménem a fotografií. Karta vám bude sloužit jako průkaz zákazníka (např. ISIC, ITIC, In-karta ČD, Opencard, Lítačka). Pokud nevlastníte čipovou kartu, vyrobíme vám ji na místě za jednorázový poplatek 200,- Kč.
 • Vyplnit předregistraci.

Pokud nemáte trvalý pobyt v České republice, je mož, že se vaše oprávnění k přístupům ke zdrojům, rezervacím studoven a jiným službám budou lišit. Svá oprávnění zjistíte prostřednictvím Skupinátoru.

Cizinci

 • Občanský průkaz (země EU), pas, vízum, nebo povolení k pobytu
 • Doklad s doložením adresy na území ČR pro půjčování knih mimo knihovnu - povolení k pobytu, platnou nájemní smlouvu nebo kolejenku
 • Prostředky k uhrazení půlročního nebo ročního poplatku  (100 Kč/rok nebo 50 Kč/6 měsíců v případě nestudujících. Studenti, nezaměstnaní, starší 65 let a invalidní důchodci mají 50% slevu.) Platit lze v hotovosti nebo kartou. Studenti a zaměstnanci ČVUT,  ČZU,  ÚOCHB a VŠCHT mají po předložení platné studentské/zaměstnanecké karty nárok na registraci zdarma. Platit lze v hotovosti nebo kartou.
 • Čipovou kartu se jménem a fotografií. Karta vám bude sloužit jako průkaz zákazníka (např. ISIC, ITIC, In-karta ČD, Opencard, Lítačka). Pokud nevlastníte čipovou kartu, vyrobíme vám ji na místě za jednorázový poplatek 200,- Kč
 • Vyplnit předregistraci.

Právnické osoby

 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského listu nebo jiného dokladu o svém zřízení
 • Doklad o přidělení IČ
 • Dvakrát vytištěnou registrační smlouvu s firemním razítkem a podpisem statutárního orgánu (dvě kopie smlouvy si můžete vytisknout a vyplnit předem a pak se do NTK dostavit k dokončení registrace)
 • Platný občanský průkaz osoby, která registraci zřizuje
 • Hotovost k uhrazení půlročního nebo ročního poplatku (300 Kč/ rok v případě VŠ nebo SŠ knihovny, 1000 Kč/ rok v případě právnických osob s přiděleným IČ)

Pozn.: právnické osoby z licenčních důvodů nemají oprávnění využívat elektronické databáze a individuální studovny

Platnost registrace

Sami si zvolíte, zda se zaregistrujete na rok nebo jen na 6 měsíců.

Prodloužení registrace

K prodloužení registrace je třeba se dostavit osobně k registračnímu pultu v přízemí knihovny, znovu se prokázat potřebnými doklady (viz „Co potřebuji k registraci“) a uhradit poplatek na další rok nebo 6 měsíců.

V případě, že nemůžete přijít osobně do NTK, můžete si registraci prodloužit vzdáleně (viz „Vzdálená registrace“).

Vzory smluv

V těchto dokumentech najdete vzory zákaznických smluv.

Vzdálená registrace

Vzdálené registrace můžete využít jak pro založení nového, tak pro prodloužení stávajícího členství v knihovně. Opravňuje vás k využívání vzdáleného přístupu k elektronickým zdrojům. Podmínkou pro vzdálenou registraci je občanství ČR a trvalý pobyt na území ČR.

Postup:

 • Vytiskněte si dvakrát Smlouvu o využívání služeb integrované knihovny a obě vyplněné a podepsané smlouvy zašlete na adresu: Národní technická knihovna - oddělení služeb, Technická 6, 160 80 Praha 6.
 • Majitelé datové schránky mohou zaslat scan smlouvy do schránky NTK. Identifikátor DS: syd69w9
 • Uhraďte registrační poplatek. Informace k platbě a bankovní spojení zašleme mailem, po obdržení zaslaných smluv. Poplatek je nutné uhradit do třiceti dnů od zaslání mailu.
 • Dopis s uživatelským jménem a heslem a námi podepsanou smlouvou zašleme, po obdržení platby na účet NTK.

Vzdáleně registrovaný uživatel je zařazen do zákaznické skupiny H (viz Příloha II knihovního řádu – Diferenciace služeb).

Volný vstup

Volný vstup do budovy NTK není v současné chvíli možný.

Přístupy a oprávnění

Pomocí Skupinátoru zjistíte svou uživatelskou skupinu a s ní související oprávnění.

Podmínky přistupu ke zdrojům a využívání služeb platí pro Národní technickou knihovnu a integrovanou knihovny VŠCHT a ÚOCHB.

Ústřední knihovna ČVUT má svá vlastní pravidla a podmínky přístupu ke svým zdrojům. Poradit se o možnostech využívání služeb Ústřední knihovny ČVUT můžete u centrálního pultu ve 2. podlaží NTK nebo ve studovně na 5. podlaží.

Knihovna si vyhrazuje právo odebrat uživatelská oprávnění zákazníkovi jakékoliv kategorie (v případě porušování knihovního řádu uživatelem apod).

Pokud máte jakékoli dotazy, můžete nám zavolat, napsat, nebo se obrátit na knihovníky u pultů.

Zákaznické skupiny

Možnost využívání některých služeb se může lišit v závislosti na místě vašeho trvalého či přechodného pobytu a na tom, zda jste student či ne.

 
 
 
Editor: Jana Orlová Poslední změna: 12.4. 2021 17:04