INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURA

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT


Termín výstavy

23. 9. 2021-13. 10. 2021

Vernisáž

22. 9. 2021 v 18:00

Kde

Galerie NTK

 
 

Kurátoři:

Tým VCPD FA ČVUT v Praze (Lukáš Beran, Jan Potůček, Jan Zikmund)

 

O výstavě:

Historickou problematiku navrhování průmyslových staveb přiblíží sedmdesát původních plánů, dvacet dobových publikací, jedna 3D vizualizace a také multimediální prostorová instalace realizovaná Michalem Cábem, Jiřím Roušem a Kryštofem Peškem. 

Průmyslové stavby jsou zhmotněním hospodářských vztahů a výrobních postupů, ale zároveň dílem konkrétních lidí, obrazem jejich schopností, ambicí a představ o světě. Převedení výrobního schématu do uspořádání a rozměrů stavby, volba její vhodné a hospodárné konstrukce i její vnější ztvárnění jsou tvůrčími činy zakotvenými v kultuře a společnosti své doby. Zobrazení průmyslových staveb v technické literatuře ji zrcadlí, původní stavební plány však poskytují barvitější, ale také víceznačnější obraz – proces návrhu průmyslové stavby z nich můžeme vysledovat: rozpoznat jeho aktéry a popsat role, které v něm sehráli. Od poloviny 19. století se jako nezastupitelná jeví úloha strojíren dodávajících výrobní zařízení a navrhujících nejen prostorové uspořádání, ale často celou stavbu. Klíčová byla práce nezávislých specialistů, zasílajících své projekty na vzdálená staveniště a mezinárodně tak zprostředkujících nejnovější postupy. S uplatněním ocelové konstrukce a především nástupem železobetonu roste význam práce inženýrů, a pokud se součástí tohoto procesu stali architekti, pak především z přesvědčení o poslání své profese. V závěrečné fázi, ve druhé polovině století dvacátého, teorie navrhování předbíhá praxi: specializované ústavy vytvářejí návrhy univerzálních výrobních budov, jejichž dokumentace však již ztrácí na působivosti a na výstavě ji proto nahrazuje umělecká interpretace.
 
Výstavu připravilo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze coby součást stejnojmenného výzkumného projektu MK ČR v programu NAKI II. 
 
pořadatelé
Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze
Galerie Národní technické knihovny
 
koncepce
Lukáš Beran, Jakub Potůček, Jan Zikmund
 
spolupráce
Milan Mikuláštík, Benjamin Fragner, Irena Lehkoživová
 
multimediální prostorová instalace
Michal Cáb, Jiří Rouš, Kryštof Pešek
 
3D projekce
G4D, CINESCO
 
produkce
Gabriel Fragner (Formall)
 
grafika
Jan Forejt (Formall)
 
exponáty zapůjčili
Muzeum architektury a stavitelství Národního technického muzea, Státní oblastní archiv v Zámrsku (archivní oddělení Hradec Králové a Státní okresní archiv Chrudim), Národní technická knihovna, Státní oblastní archiv v Litoměřicích (Státní okresní archivy Jablonec nad Nisou, Most, Most‑Velebudice a Semily), Národní galerie v Praze (Sbírka architektury), Zemský archiv v Opavě (Státní okresní archivy Prostějov a Přerov), Muzeum města Brna (Oddělení dějin architektury a urbanismu), Státní oblastní archiv v Praze, Praga Centrum a. s., Státní okresní archiv Pelhřimov, Archiv Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Krnově, Archiv města Ostravy a Archiv Českého vysokého učení technického v Praze za podpory Národní galerie v Praze, Archivu ČVUT v Praze a Institutu intermédií ČVUT a AMU v Praze
 
mediální partneři
Den architektury, Platforma Industriální stopy, Portál ProPamátky, Stavba, StavbaWEB
 
 MISTŘI ARCHITEKTURY

Výstava a setkání architektů


Termín výstavy

18. 9. 2021-24. 10. 2021

Vernisáž

17. 9. 2021 v 18:00

Kde

Parter NTK

O výstavě:

Národní technická knihovna a Kabinet architekturyspolečně s Obcí architektů a Sdružením polských architektů SARP v Katovicíchmají tu čest pozvat vásna slavnostní zahájení výstavy věnované přednáškovému cyklu Mistři architektury. Před vernisáži výstavy v 17.00 hod. se uskuteční česko-polská diskuse na téma reality procesuprojektování v obou zemích. Účast přislíbili Oleg Haman, předseda Obce architektů (OA)a spoluzakladatel architektonického studia CASUA, Jan Kasl, člen rady OA, předseda České komoryarchitektů (ČKA) a vedoucí JK ARCHITEKTI, Małgorzata Pilinkiewicz, předsedkyně Komoryarchitektů Polské republiky (IAPR) a spoluzakladatelka úspěšného Archistudia Studniarek+ Pilinkiewicz,Paulina Adamczyk, v letech 2014 až 2017 vedla cyklus Masters of Architecture a aktuálněse svojí sestrou vede projekční studio „ma.pa“, a také Tomasz Studniarek, laureát řady architektonickýchsoutěží, autor úspěšných a oceňovaných realizací, v letech 2003 až 2009 předsedaSARPu Katovice a spoluzakladatel Archistudia Studniarek+ PilinkiewiczModerování diskuse se ujali Justyna Boduch a Wojciech Fudala, dvojice, jež aktuálně vedevšechna setkání v rámci projektu Masters of Architecture.Tato výjimečná výstava vznikla s cílem shrnout dosavadní průběh setkávání se v rámcipřednáškového cyklu Mistři architektury, který už více než 15 let organizuje katovická pobočkaSdružení polských architektů. Mobilní instalace se skládá ze 70 kruhových prvků, kdy každý jedenreprezentuje architekta, který v letech 2004 až 2020 navštívil polské Katovice, aby se zde podělilse svými zkušenostmi.Cyklus Mistři architektury vznikl v roce 2004, kdy podle prvotních představ se mělo jednat o sériipěti přednášek, které by přednesli architekti, jež by reprezentovali pětici největších evropskýchhlavních měst. Jejich prezentace na téma Londýna, Berlína, Paříže, Vídně a Amsterdamu se setkalys velkým zájmem místních architektů a studentů architektury. V důsledku této situace se nabízelapouze jediná možnost, a to pokračovat v přednáškovém cyklu i v příštích letech. A takpřednášky zahraničních architektů v Katovicích jsou organizovány po dnes a obohatily vzdělávánímnoha ročníků studentů, kteří na rozdíl od jejích předchůdců z dřívějších let, měli takto přístup kzcela jinému druhu vzdělání. Mezi lety 2004 až 2020 Katovice navštívilo 70 architektů z různýchstran světa, mezi nimiž nechyběli laureáti těch nejprestižnějších ocenění.Výstava sestává z kruhových prvků, které na jedné straně nesou architektovo jméno a příjmení,na té druhé najdeme jeho nejznámější realizaci. Všechny prvky jsou pohyblivé s cílem povzbuditnávštěvníky k interakci. Kromě koleček se jmény Mistrů instalace obsahuje několik většíchs tvářemi některých architektů a jejich názorem na téma Katovic.Zvláštnosti v rámci instalace je několik míst s prázdnými kolečky ale opatřenými zrcadlovou plochou,kde mladí architekti, kteří navštíví výstavu, mohou vidět svůj vlastní odraz. Kdo ví, možná iněkdo z nich se v budoucnu zařadí mezi Mistry architektury?Čestnou záštitu nad výstavou a setkáním převzali pánové Petr Hlaváček, první náměstek primátorahlavního města Prahy a Marcin Krupa, primátor města Katovic.Výstava a setkání se koná v rámci 13. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu aumění ARCHIKULTURA 2021.
 
 


BACTIHUB+

Denis Baštuga & Nephro Studio


Termín performance

4. 9. 2021v 18:00

Kde

Galerie NTK

 
 

O akci:

Společný projekt Denise Baštugy a Nephro studio Bactihub+ zpracovává téma funkčnosti ekosystému, znázorňuje vzájemně symbiotické vztahy uvnitř životního prostředí, které fungují podobně jako internet. Hlavní důraz je kladen na sdílení a mezidruhovou komunikaci (rostlin a vyšších živočichů), na dorozumívání - dialekty flóry a fauny, které komunikují podmínky pro život a stav ohrožení predátorem. Projekt je víceoborovým hybridem, spojuje se v něm jak výtvarná, tak i pohybová a vědecká složka. Ilustrativní dění (objekt s komponenty a performery) komunikuje daný problém a posouvá projekt do dokumentární polohy. V Bactihub+ jsou zástupci fauny, flory, technologie a lidské činnosti. Autora ke vzniku projektu inspirovala současná situace deštného pralesa, zhutnění půdy a vznik brownfields, ale také klimatické změny a neustále narůstající množství odpadu. Baštuga chce divákům přiblížit, co znamenají jednotlivé problémy a jaké jsou jejich dopady. Zároveň se snaží vymanit ze subjektivního nahlížení na téma ovlivněného vlastním egem a poukázat na nutnost sdílení kolektivního vědomí. Tento živý dokument má mít charakter nikoli poučující, ale odkrývací. Nemá nabádat publikum k přehodnocení, ale k exploraci.
► Denis Baštuga (*1994, Púchov) momentálně studuje v Ateliéru malby 2 u Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se inspiruje psychologickými teoriemi, tekutostí pohlaví, rozmanitostmi vlastností těla. Jeho procesuální tvorba kombinuje malbu, performance a sochařské experimentování s atributy surrealistické estetiky. Spolu s Lenou Lugou založil Nephro studio, které funguje jako platforma pro performery a výtvarníky z různých prostředí, a pracuje kromě foto a videa na realizacích konceptuálního charakteru. Současně žije v Praze. 
 
 

Archiv výstav

Kurátor galerie

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út-ne 10–18

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 15.9. 2021 20:09