Digitální knihovna NTK

Studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol mohou – stejně jako u Národní knihovny – využívat dočasný online přístup ke zdigitalizovaným fondům NTK. K dispozici je více než 2000 titulů. Do digitální knihovny vstoupíte skrze červené tlačítko napravo.

Národní technická knihovna zpřístupňuje digitalizovaná dokumenty ze svého fondu v Digitální knihovně NTK, která je dostupná on-line. Najdete zde například:

Dokumenty z historického fondu NTK jsou volně dostupné nejen z budovy NTK, ale i z domova. Vysokoškolská skripta jsou stále chráněna Autorským zákonem, ale jsou rovněž dostupná ze všech počítačových terminálů v budově NTK. Knihy z nakladatelství Academia jsou pro zájemce přístupné z vyhrazených počítačových terminálů ve Studovně časopisů na 3. nadzemním podlaží.

Všechny volně dostupné dokumenty je možné stáhnout ve formátu PDF, případně je vytisknout na libovolné tiskárně doma nebo v budově NTK. Části vysokoškolských skript je možné tisknout pouze v budově NTK a to výhradně pro vlastní potřebu.


Digitální knihovna NTK je provozována v systému Kramerius 5, který je vyvíjen společností Incad ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR, Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou a Národní technickou knihovnou.

Učební texty v Digitální knihovně NTK

NTK začala v roce 2008 pracovat na digitalizaci a následném zpřístupnění učebních textů ze svého fondu. Od roku 2012 jsou digitalizována pouze nově zakoupená skripta. Skenuje se na knižních a dokumentových skenerech, jako archivní formát je použit TIFF a pro zveřejnění formát JPEG. Obrazové soubory jsou zpracovávány technologií OCR (Optical Character Recognition - optické rozpoznávání textu), pomocí software ABBYY Recognition Server 3.0. Výstupy OCR zpracování nejsou přístupné uživatelům, ale slouží pouze pro fulltextové vyhledávání v dokumentech.

Začátkem roku 2013 obsahovala Digitální knihovna NTK 780 skript a odborných monografií.

Dokumenty je možno využívat pouze v souladu s Autorským zákonem. Proto není možné pořizovat jakékoliv elektronické kopie a digitalizované texty dále šířit. Autorsky chráněná díla jsou zpřístupňována na šesti vyhrazených počítačích ve Studovně časopisů na 3. nadzemním podlaží

Tyto podmínky vychází z právního posudku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kterou si v roce 2009 objednala NTK. Digitalizaci knihovních fondů upravuje zákon č. 121/2000 Sb. Požadavek na technickou ochranu uplatňovanou v rozumné míře vychází z obecné prevenční povinnosti zakotvené § 514 zákona č. 40/1964 Sb. Plný text tohoto dokumentu je možné shlédnout v Institucionálním digitálním repozitáři Národní technické knihovny.

Editor: Jan Dobiášovský Poslední změna: 23.3. 2020 11:03