Digitální knihovna NTK

Národní technická knihovna zpřístupňuje digitalizované dokumenty ze svého fondu v Digitální knihovně NTK. Najdete zde zejména:

  • staré a vzácné tisky s technickým zaměřením (Historický fond),
  • staré mapy a atlasy (Historický fond),
  • vysokoškolská skripta a další odborné publikace z technických oborů,
  • vybrané časopisy z technických oborů.

Výsledkem digitalizace jsou obrazové soubory, které jsou následně zpracované technologií OCR (Optical Character Recognition). Výstupy OCR zpracování slouží výhradně pro fulltextové vyhledávání v digitalizovaných dokumentech. 

Vstup do Digitální knihovny NTK

Zpřístupnění plných textů

Zpřístupnění dokumentů v Digitální knihovně NTK se řídí autorským zákonem (č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Proto jsou volně dostupné pouze dokumenty, u kterých uplynulo od smrti autora 70 let. Výjimku tvoří dokumenty, u nichž smlouva s jejich vydavatelem (nebo jiným vlastníkem práv) umožňuje zpřístupnění před uplynutím této doby. 

Volně dostupné dokumenty jsou přístupné odkudkoliv, je možné je stáhnout ve formátu pdf, případně vytisknout. Patří sem především dokumenty z Historického fondu,  některé starší odborné publikace a některé starší ročníky časopisů.

Volně nedostupné dokumenty jsou přístupné pouze z budovy NTK, a to z vyhrazených počítačových terminálů ve Studovně časopisů na 3. nadzemním podlaží. Tyto dokumenty není možné stahovat ani tisknout. Patří sem vysokoškolská skripta a novější ročníky časopisů.

NTK v souladu s autorským zákonem poskytuje přístup k digitalizovaným dokumentům pouze pro nekomerční, vědecké a studijní účely a pouze pro osobní potřebu uživatelů. Jakékoliv další šíření digitalizovaných dokumentů je zakázané.

Proces digitalizace v NTK byl zahájen v roce 2008. Digitalizované dokumenty jsou zpřístupněné prostřednictvím aplikace Kramerius 5, na jejímž vývoji se NTK aktivně podílí. V září roku 2020 obsahovala Digitální knihovna NTK cca 2.200 dokumentů.

Kromě přístupu do digitální knihovny mají registrovaní uživatelé též přístup ke službě Díla nedostupná na trhu.

 

 

Kontakt

Podpora Kramerius
   kramerius@techlib.cz
   232 002 432 

Důležité odkazy

Editor: Poslední změna: 30.6. 2021 14:06