Digitalizační workflow NTK

Národní technická knihovna svým uživatelům poskytuje přístup k digitalizovaným dokumentům ze svého fondu prostřednictvím Digitální knihovny NTK. Zpřístupňovány jsou dokumenty z historického fondu digitalizované v rámci projektu eBooks on Demand, ale také nová skripta, historické mapy, šedá literatura. Aby bylo možné zabezpečit kvalitu a zároveň rychlost digitalizace, bylo nutné standardizovat všechny činnosti a procesy, které dohromady vytvářejí digitalizační workflow

Cílem této standardizace bylo vytvořit jednotnoupřehlednou strukturu všech procesů podílejících se na vzniku digitalizovaného dokumentu. Díky tomu je možné sledovat zda digitalizace probíhá tak, jak bylo stanoveno a zda jsou dodržována kvalitativní kritéria všech digitalizačních procesů. Velký důraz je také kladen na co největší budoucí snahu automatizaci všech procesů.

V neposlední řadě může digitalizační workflow NTK sloužit jako podkladový materiál pro další knihovny, které by měly zájem (byť i v malém měřítku) digitalizovat část svého knihovního fondu. Celá workflow je rozdělena na jednotlivé procesy, které jsou podrobněji rozepsány, pořadí a návaznost těchto procesů v rámci celé workflow je pak znázorněna v samostatném schématu.

Schémata

  1. Obecné schéma digitalizační workflow
  2. Výběr a příprava dokumentů k digitalizaci
  3. Registr a digitalizace
  4. Skenování
  5. Konverze obrazových souborů
  6. Optické rozpoznávání textu
  7. Tvorba metadat
  8. Vkládání do digitální knihovny
  9. Archivace dokumentů
  10. Prezentace  výstupů
Editor: Jan Dobiášovský Poslední změna: 8.10. 2020 11:10