Díla nedostupná na trhu

Registrovaní uživatelé NTK mají přístup ke službě Díla nedostupná na trhu (viz Příloha XIII.), která je součástí Národní digitální knihovny, kterou provozuje Národní knihovna ČR. Tato služba nabízí plné texty dokumentů vydaných na území ČR, které nejsou dostupné na trhu, a to včetně případných dalších (i upravených) vydání a které jsou chráněné autorským zákonem. Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a na základě smlouvy o poskytování této služby uzavřené mezi NTK a Národní knihovnou ČR.

Registrovaní uživatelé NTK mohou ke službě přistupovat pomocí vzdáleného přístupu. Je zakázáno stahování a tisk dokumentů. Porušení tohoto zákazu bude vnímáno jako porušení autorského zákona a bude důvodem k pozastavení poskytování služby a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. 

Vstup do služby DNnT

Přihlášení: Jednotné přihlášení NTK

 

 

Kontakt

Podpora Kramerius
   kramerius@techlib.cz
   232 002 432 

Důležité odkazy

Editor: Poslední změna: 1.9. 2022 10:09