Díla nedostupná na trhu

Registrovaní uživatelé NTK mají přístup ke službě Díla nedostupná na trhu, která je součástí Národní digitální knihovny. Tato služba nabízí plné texty dokumentů vydaných na území ČR, které nejsou dostupné na trhu, a to včetně případných dalších (i upravených) vydání a které jsou chráněné autorským zákonem. Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S, ke které NTK přistoupila.

Registrovaní uživatelé NTK mohou ke službě přistupovat pomocí vzdáleného přístupu. Je zakázáno stahování a tisk dokumentů. Porušení tohoto zákazu bude vnímáno jako porušení autorského zákona a bude důvodem k pozastavení poskytování služeb a případně i sankcím. 

Vstup do služby DNnT

Přihlášení: Jednotné přihlášení NTK

Další informace: https://dnnt.nkp.cz/ctenar.html

 

Kontakt

Podpora Kramerius
   kramerius@techlib.cz
   232 002 432 

Důležité odkazy

Editor: Jan Dobiášovský Poslední změna: 12.10. 2020 15:10