Čárové kódy pro české knihovny

Na těchto stránkach se dozvíte více o přidělování čárových kódů pro české knihovny. Také zde naleznete detaily systému či seznam knihoven s přiděleným prefixem.

Systém využití čárového kódu v knihovnách

Systém využití čárového kódu v knihovnách spravuje v České republice Národní technická knihovna, na Slovensku Centrum vědecko-technických informací. Byl vyvinut na konci 80. let především pro potřeby automatizované evidence výpůjček, lze jej však použít i pro jakékoliv jiné agendy - čtenářské průkazy, evidence majetku apod. Systém v současné době využívá téměř čtyři tisíce českých knihoven a institucí.

Prefixy pro tvorbu čárového kódu přidělujeme na základě formální e-mailové žádosti, která by měla obsahovat:

 1. Přesný název knihovny/instituce
 2. Adresu
 3. Kontaktní osobu (telefon, příp. e-mail)
 4. Počet knihovních jednotek (cca)
 5. Roční přírůstek (cca)

Zájemci si mohou vyžádat případné bližší informace od Jany Krejčí na adrese:

Národní technická knihovna
odd. 42
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
tel.: 232 002 543
e-mail: jana.krejci@techlib.cz

Seznam knihoven s přideleným prefixem

SiglaNameCodeCityStreetZip
OLD010Fakult. knihovna Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci3132Olomouctř. Míru 113772 00
OLD002Fakultní knihovna Lékařské fak. Univ. Palackého v Olomouci3135OlomoucHněvotínská 3772 00
OLD007Fakultní knihovna Právnické fak. Univ. Palackého v Olomouci3130Olomouctř.17.listopadu771 11
OLD004Fakultní knihovna Pedagogické fak. Univ. Palackého v Olomouci3137OlomoucPurkrabská 4772 00
OLD003Fakultní knihovna Přírodověd.fak. Univ. Palackého v Olomouci3134Olomouctř. Svobody 15772 00
OLE203Ústřední knihovna Fak. nemocnice Univ. Palackého v Olomouci3138OlomoucHněvotínská 3772 00
OLD012Ústřední knihovna Univerzity Palackého v Olomouci3139OlomoucKřížkovského 10772 00
VSG501Městská knihovna Valašské Meziříčí3140Valašské MeziříčíMasarykova 90757 01
VSG502Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm3141VsetínBezručova 519756 61
ABA006Knihovna VŠE Praha 33142Praha 3 - ŽižkovNám. W.Churchilla130 00
BOD022SVI Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně42004BrnoZelný trh 2/3657 90
ABA012Státní pedagog.knihovna Komenského v Praze 1249Praha 1Mikulandská 5116 74
MBG505Městská knihovna v Bělé pod Bezdězem42002Bělá pod BezdězemMasarykovo náměstí 140294 21
PND001Knihovna lékařské fakulty UK v Plzni3111PlzeňLidická 1 (střed.věd.inform.)301 66
BOD018Knihovna fakulty informatiky MU v Brně42005BrnoBotanická 68a602 00
KMC001Knihovna výzk. ústavu obilnář. - OSEVA v Kroměříži42006KroměřížHavlíčkova 2787767 41
PND008Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni3143PlzeňUniverzitní 8306 14
SVG505Městská knihovna Polička42007Polička, okr. SvitavyPalackého nám. 64572 01
RKG001Městská knihovna Rychnov n.Kněžnou3144Rychnov nad KněžnouPanská 1492516 01
BOD004Ústř. knihovna přírodov.fak. Masarykovy univ. Brno3145BrnoKotlářská 2611 37
LID001Universitní knih. VŠ stroj. a textil. Liberec3146LiberecVoroněžská 1329461 17
ABC505Knihovna výzk. ústavu antibiotik a biotransformací Roztoky u Prahy42012Roztoky u PrahyVltavská ul.252 63
ABE134Knihovna Ministerstva financí ČR42013Praha 1Letenská 15118 00
BOD002Ústřední knihovna lékař. fak. Masarykovy univ. Brno3147BrnoJoštova 10662 43
KAE201Odborná knihovna nemocnice s poliklinikou v Karviné42017Karviná 4 - RájVydmuchov 399734 12
VOLNÉ42008999 99
VOLNÉ42009999 99
KAG504Městská knihovna Petřvald42010PetřvaldK Muzeu 150735 41
KAG501Městská knihovna Rychvald42011Rychvaldxxx735 32
ZLG503Městská knihovna Brumov - Bylnice42014Brumov - BylniceDružba 1188763 31
ZLG507Městská knihovna Vizovice42015VizoviceMasarykovo nám. 1008763 12
ZLG501Městská knihovna Slavičín42016SlavičínHasičská 307763 21
ULG001Státní vědecká knihovna Ústí n. Labem3148Ústí nad LabemVelká hradební 49400 21
ULD001Ústř. knihovna Pedag.f. Univerzity J.E.Purkyně Ústí n.L.3149Ústí nad LabemČeské mládeže 8400 96
KMG501Městská knihovna v Bystřici p. Hostýnem42018Bystřice pod HostýnemPalackého 1144768 61
ABD014Ústřední tělových. knihovna UK - FTVS Praha 63150Praha 6J.Martiho 31162 52
ULD002Knihovna fakulty život.prostř. Univ.J.E.Purkyně Ústí n.L.42019Ústí nad LabemNa okraji 1001400 01
ABC004Knihovna Státního zdravotního ústavu v Praze 103176Praha 10Šrobárova 48100 42
JHD001Knihovna Fakulty managmentu VŠE se sídlem v Jindř.Hradci42021Jindřichův HradecJarošovská 1117/II377 01
CRG502Městská knihovna Heřmanův Městec42022Heřmanův MěstecNáměstí Míru 22538 03
ABC067Special. knihovna pro telekomunikace a poštu v Praze 442023Praha 4Hvožďanská 3148 00
PBG001Knihovna Jana Drdy Příbram3151Příbramnám. T.G.Masaryka 156261 80
LTG001Knihovna K.H.Máchy Litoměřice3152LitoměřiceMírové náměstí 26412 01
CVG501Městská knihovna v Klášterci nad Ohří3153Klášterec nad OhříŠkolní 486421 51
CKG001Okresní knihovna v Českém Krumlově3154Český KrumlovHorní 155381 11
JHG001Okresní knihovna v Jindř.Hradci3155Jindřichův HradecŠtítného 124/I377 01
TAG502Městská knihovna v Soběslavi42024SoběslavNáměstí Republiky 1/I392 01
BNG001Okresní knihovna v Benešově3156BenešovMalé náměstí 74256 72
TRG503Středisková knihovna v Hrotovicích42025HrotoviceNáměstí 9.května675 55
KTG503Městská knihovna v Horažďovicích42026HoražďoviceMírové náměstí 11341 01

Více informací o využití čárového kódu v knihovnách

V souvislosti s automatizací základních knihovnických procesů vyvstala potřeba jednoznačné identifikace objektů evidovaných v datových bázích. Zejména z hlediska automatizované evidence výpůjček je třeba zabezpečit:

 1. jednoznačné označení knihovních jednotek, které jsou předmětem výpůjček, a dalších operací souvisejících s výpůjčkou (např. rezervací, upomínek, prolongací), a uživatelů (čtenářů), kterým jsou výpůjční služby poskytovány,
 2. bezchybný zápis těchto označení do příslušných bází dat.

Tyto dva základní požadavky lze nejjednodušším způsobem řešit metodami omezujícími chyby vzniklé lidským faktorem:

 • formální kontrolou na formát a duplicitu zvolených označení (což je záležitost programových prostředků),
 • zavedením některé z technik automatizovaného snímání těchto označení; ty kromě zvýšení spolehlivosti zápisu vstupních dat urychlují průběh příslušné operace.

Z hlediska automatizace meziknihovních výpůjčních služeb a případně i dalších procesů (cirkulace společného fondu více knihoven, apod.) se dále jeví jako výhodné opatřit knihovní jednotky nejen označením knihovní jednotky samotné, ale i označením knihovny, do jejíhož fondu náležejí. To umožňuje partnerským knihovnám při těchto procesech mnohonásobně využívat jednou již uložená data o knihovnách či informačních pracovištích.

S ohledem na uvedené požadavky, s využitím zkušeností vyspělých zahraničních knihoven a na základě dohody Státní technické knihovny v Praze se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě, byl navržen systém využití čárového kódu pro označování knihovních jednotek. Ten byl projednán a doporučen na poradě státních vědeckých a ústředních knihoven v Národní knihovně v Praze v roce 1990 a v současnosti je prakticky využíván v několika stovkách knihoven.

Stručný popis systému

Návrh systému vyšel z následujících zásad:

 • označení knihovny a označení knihovní jednotky bude tvořit jediný údaj, vyjádřený čárovým kódem,
 • knihovnám se doporučuje užívat čárový kód systému "39" (přesněji "3 z 9"), neboť umožňuje vyjádřit všech prvních 128 znaků ASCII (tj. celé základní tabulky ASCII) a tudíž má univerzálnější použití,
 • systém však musí vyhovovat i kódování v systému EAN,
 • řešení by mělo být co nejuniverzálnější a zároveň co nejjednodušší,
 • řešení musí být prosté proměnlivých prvků.

Z toho vyplývá, že kód musí být pouze číselný a vyhovovat (přísnějším) požadavkům EAN.

Vzhledem k nárokům na obsah kódu je nutno vycházet z EAN 13, který má 12 znaků nesoucích informaci a 1 znak kontrolní. Součástí 12 významových znaků je prefix, který v tomto případě musí vyjadřovat, že jde o označení druhu kódu "interní", tj. pro knihovny v rámci ČR a SR. K tomu postačí první dva znaky prefixu.

Pro označení knihovny a knihovní jednotky je tedy k disposici 10 znaků. Tento řetězec je pak společný jak pro EAN, tak pro 39, přitom v systému 39 není prefix a nemusí - ale může - být kontrolní znak.

Vyjdeme-li dále z požadavků jednoduchosti, univerzálnosti a nevýznamovosti označení, je třeba rozdělit knihovny do skupin podle velikosti jejich fondů. Podle statistik je rozsah knihovních fondů jednotlivých knihoven v ČSFR maximálně řádu milionů. Pak pro označení knihovních jednotek v knihovnách

 • u nichž je předpoklad, že jejich fond překročí 9 milionů, bude pro označení knihovní jednotky třeba 8 znaků,
 • s fondem řádu milionů bude třeba 7 znaků,
 • s fondem řádu statisíců bude třeba 6 znaků, 
  atd.

Ze statistik je dále zřejmé, že pro označení knihoven s fondem

 • desítek milionů postačí 1 znak (9 knihoven),
 • řádově miliony svazků postačí 2 znaky (99 knihoven),
 • statisíců knihovních jednotek postačí 3 znaky (999 knihoven),
 • desetitisíců postačí 4 znaky (9999 knihoven). 
  atd.

Zbývá tedy jeden znak pro oddělení či odlišení kódu knihovny od kódu knihovní jednotky.

Z několika možných variant použití tohoto oddělovacího znaku (s ohledem na EAN to musí být číslo) byla použita tato:

Prvním (v případě EAN třetím) znakem kódu bude číslice, vyjadřující počet znaků využitých pro označení knihovny (např. pro knihovny s řádově milionovým fondem to bude číslice 2).

Shrneme-li, označení knihovní jednotky má vždy 10 číslic a skládá se ze tří prvků:

 1. první prvek (jeden znak) vyjadřuje počet znaků použitých pro označení knihovny (signalizuje tedy velikost knihovny),
 2. následuje číselný kód knihovny (1 až 4 znaky), vyjadřuje lokaci knihovní jednotky,
 3. a konečně vlastní označení konkrétní knihovní jednotky (8 až 5 znaků) v rámci dané knihovny.

Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Velikost fondu knihovny (řádově) Struktura kódu
desítky milionů 1xyyyyyyyy
miliony 2xxyyyyyyy
statisíce 3xxxyyyyyy
desetitisíce 4xxxxyyyyy
 • x jsou číslice označení knihovny,
 • y jsou číslice označení knihovní jednotky

Při použití kódu "EAN 13" bude 10 znakům označení knihovní jednotky předcházet dvouznakový prefix a jako 13. znak bude následovat kontrolní číslice.

Závěr

Dohoda se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě (dnes Centrum vědeckých a technických informací) rozdělila intervaly čísel potřebné pro označení knihovny tak, že první dvě třetiny v rámci příslušné řady budou použity pro knihovny ČR a poslední třetina pro knihovny SR.

Doporučujeme, aby tento systém byl aplikován pouze pro takový druh, resp. formu dokumentů, které přicházejí do úvahy pro meziknihovní služby, resp. jsou zařazovány do fondu v definitivní podobě (např. periodika již svázaná), resp. mají trvalejší význam. Neekonomické by bylo použít tento systém např. pro firemní literaturu tvořenou převážně prospekty a letáky, které jsou z fondu po čase vyřazovány.

Zveme každou knihovnu v ČR, která zavádí čárový kód pro označování svého fondu, aby se zúčastnila tohoto systému, který již využívají stovky knihoven v ČR i SR a který může usnadnit jejich spolupráci.

Kontakt

Jana Krejčí
 jana.krejci@techlib.cz
 232 002 543

Editor: Jana Krejčí Poslední změna: 8.1. 2019 10:01