Meziknihovní služby a objednávání článků

MVS - objednávání z knihoven z ČR
MMS - objednávání ze zahraničních knihoven
Reprografické služby - kopie z fondu NTK

Pokud nenajdete požadovaný dokument v našem fondu, ale nachází se v jiné české knihovně, NTK Vám jej pomůže získat prostřednictvím formuláře vnitrostátní meziknihovní služby (MVS), prostřednictvím služby ZÍSKEJ, případně podávat ve Studovně časopisů.

Pokud jste si jisti, že dokument nevlastní žádná knihovna v ČR, je možné jeho zapůjčení objednat ze zahraničí pomocí formuláře pro mezinárodní meziknihovní službu (MMS).

Ke zjištění, zda u nás knihu najdete, použijte prosím katalog, nebo se poraďte s knihovníky u pultu, na telefonním čísle 232 002 535 nebo e-mailem na info@techlib.cz.

Meziknihovní služby nabízí kromě výpůjček také službu informační (ověření titulu) a reprografické služby (získání kopie článku nebo statě z fondu integrované knihovny).

Uživatelé, kteří mají založené konto VPK, mohou pro objednávání dokumentů ze zahraničí (MMS) a kopií z fondu NTK a dalších cca 40 českých knihoven využít systém dodávání dokumentů VPK a zároveň jeho prostřednictvím tyto služby uhradit.

Kdo může využívat meziknihovní výpůjční služby?

  • Registrovaní zákazníci NTK
  • České knihovny registrované Ministerstvem kultury
  • Majitelé konta Virtuální polytechnické knihovny
  • Majitelé konta ZÍSKEJ
  • Zaměstnanci a studenti VŠCHT - kontaktujte prosím pracovníky meziknihovní výpůjční služby VŠCHT: mvs@vscht.cz, tel. 232 002 571

Editor: Ivana Janů Poslední změna: 6.2. 2023 15:02