Meziknihovní služby a objednávání článků

Vyřizování těchto služeb je sice v současné době omezeno, ale pokud vyplníte příslušný webový formulář, tak situaci prověříme a dáme vědět.

MVS - objednávání z knihoven z ČR
MMS - objednávání ze zahraničních knihoven
Reprografické služby - kopie z fondu NTK

Pokud nenajdete požadovaný dokument v našem fondu, ale nachází se v jiné české knihovně, NTK Vám jej pomůže získat prostřednictvím formuláře vnitrostátní meziknihovní služby (MVS).
Pokud jste si jisti, že dokument nevlastní žádná knihovna v ČR, je možné jeho zapůjčení objednat ze zahraničí pomocí formuláře pro mezinárodní meziknihovní službu (MMS).

Ke zjištění, zda u nás knihu najdete, použijte prosím katalog, nebo se poraďte s knihovníky u pultu, na telefonním čísle 232 002 535 nebo e-mailem na info@techlib.cz.

Meziknihovní služby nabízí kromě výpůjček také službu informační (ověření titulu) a reprografické služby (získání kopie článku nebo statě z fondu integrované knihovny).

Uživatelé, kteří mají založené konto VPK, mohou pro objednávání dokumentů ze zahraničí (MMS) a kopií z fondu NTK a dalších cca 40 českých knihoven využít systém dodávání dokumentů VPK a zároveň jeho prostřednictvím tyto služby uhradit.

Uživatelé, kteří mají založené konto ZÍSKEJ, mohou pro objednávání dokumentů z českých knihoven využít službu dodávání dokumentů ZÍSKEJ.

Kdo může využívat meziknihovní výpůjční služby?

  • Registrovaní zákazníci NTK
  • České knihovny registrované Ministerstvem kultury
  • Majitelé konta Virtuální polytechnické knihovny
  • Majitelé konta ZÍSKEJ
  • Zaměstnanci a studenti VŠCHT - kontaktujte prosím pracovníky meziknihovní výpůjční služby VŠCHT: mvs@vscht.cz, tel. 232 002 571

Editor: Ivana Janů Poslední změna: 2.11. 2020 13:11