Čárové kódy pro české knihovny

Na těchto stránkach se dozvíte více o přidělování čárových kódů pro české knihovny. Také zde naleznete detaily systému či seznam knihoven s přiděleným prefixem.

Systém využití čárového kódu v knihovnách

Systém využití čárového kódu v knihovnách spravuje v České republice Národní technická knihovna, na Slovensku Centrum vědecko-technických informací. Byl vyvinut na konci 80. let především pro potřeby automatizované evidence výpůjček, lze jej však použít i pro jakékoliv jiné agendy - čtenářské průkazy, evidence majetku apod. Systém v současné době využívá téměř čtyři tisíce českých knihoven a institucí.

Prefixy pro tvorbu čárového kódu přidělujeme na základě formální e-mailové žádosti, která by měla obsahovat:

 1. Přesný název knihovny/instituce
 2. Adresu
 3. Kontaktní osobu (telefon, příp. e-mail)
 4. Počet knihovních jednotek (cca)
 5. Roční přírůstek (cca)

Zájemci si mohou vyžádat případné bližší informace od Jany Krejčí na adrese:

Národní technická knihovna
odd. 42
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
tel.: 232 002 543
e-mail: jana.krejci@techlib.cz

Seznam knihoven s přideleným prefixem

SiglaNameCodeCityStreetZip
BEG001Městská knihovna Beroun3136Beroun 2 - Městotř. Politických vězňů 203266 01
OSD002Ústřední knihovna Vysoké školy báňské v Ostravě3174Ostrava-PorubaTř.17.listopadu 15708 33
VYHRAZENO PRO POTŘEBY SLOVENSKÉ NÁROD. KNIŽNICE250999 99
VYHRAZENO PRO POTŘEBY SLOVENSKÉ NÁROD. KNIŽNICE3500999 99
VYHRAZENO PRO POTŘEBY SLOVENSKÉ NÁROD. KNIŽNICE45000999 99
ABC013Ústřední knihovna Univerzity Karlovy Praha 13175Praha 1Celetná 13116 36
BKG503Obecní knihovna v Lysicích42061Lysice (kraj Jihomoravský)Halasova 224679 71
ABD064Knihovna Katolické teologické fakulty v Praze 642060Praha-DejviceThákurova 3160 00
UHG501Městská knihovna v Uherském Brodě42062Uherský BrodKaunicova 77688 01
HKG508Městská knihovna v Třebechovicích p.Orebem42063Třebechovice p.OrebemKomenského 437503 46
NAG001Okresní knihovna v Náchodě3177NáchodKamenice 105547 21
CBG301Knihovna Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích42064České BudějoviceResslova 2370 01
ZLG506Městská knihovna Luhačovice42065LuhačoviceMasarykova 350763 26
ZLG505Knihovna Boženy Benešové Napajedla42066NapajedlaKomenského 304763 61
ZLG508Městská knihovna Fryšták42067Fryštáknám.Míru 282763 16
ABG001Městská knihovna v Praze248Praha 1Mariánské nám. 1115 72
DCG503Městská knihovna Rumburk42020Rumburktřída 9. května408 01
PNF004Technická knihovna koncernu Škoda v Plzni3178PlzeňTylova 57316 00
LTG502Městská knihovna v Roudnici nad Labem42068Roudnice nad LabemKarlovo náměstí 19413 01
KLG001Státní vědecká knihovna Kladno3179Kladnogen. Klapálka 1641272 80
NBG501Městská knihovna v Lysé nad Labem42069Lysá nad LabemHusovo náměstí 23289 22
ABD0061.lékařská fak.UK - Ústav vědeckých informací v Praze 23180Praha 2Kateřinská 32121 08
KHC503Městská knihovna Zruč n. Sázavou42070Zruč nad SázavouZámek č. 1285 22
PEG501Městská knihovna Pacov42071Pacovnáměstí Svobody 1395 01
HBG501Městská knihovna v Chotěboři42072ChotěbořKrále Jana 258583 01
HOG001Okresní knihovna v Hodoníně3181HodonínNárodní třída 36693 11
LNG501Městská knihovna v Žatci3182Žatecnáměstí Svobody 52438 11
SMG507Městská knihovna Vysoké nad Jizerou42074Vysoké nad Jizerouč.p. 165512 11
HBG504Městská knihovna v Ledči nad Sázavou42075Ledeč nad SázavouHusovo náměstí 1584 01
OPG001Okresní knihovna Petra Bezruče Opava3183OpavaNádražní okruh 27756 78
LIG503Městská knihovna Český Dub42076Český Dub, okr. Liberecnám.B.Smetany 1463 43
BNG502Městská knihovna ve Vlašimi42077VlašimLidická 402258 01
JHG503Městská knihovna v Třeboni42078TřeboňChelčického 1379 01
NBG502Městská knihovna v Poděbradech42079PoděbradyJiřího náměstí 41290 80
UOG505Městská knihovna v České Třebové42080Česká TřebováSmetanova 173560 02
UOG507Městská knihovna Vysoké Mýto42081Vysoké MýtoLitomyšlská 70/IV566 01
TPG506Místní lidová knihovna v Kostomlatech42082Kostomlaty p. M.Hlavní 70417 54
ZRG501Městská knihovna v Novém Městě42083Nové Město na MoravěVratislavovo nám. 11592 31
ABG503Městská knihovna v Brandýse n.Labem42084Brandýs nad LabemOlbrachtova 36250 01
CLG001Okresní knihovna v České Lípě3184Česká Lípanám. T.G.Masaryka 170470 45
ABG502Okresní knihovna v Říčanech3185Říčany u PrahyMasarykovo nám. 83251 01
CBG506Městská knihovna v Týně n. Vltavou42085Týn nad Vltavounám.Míru 1375 01
TAG501Městská knihovna v Bechyni42086Bechyněnám.T.G.Masaryka 2391 65
UOG504Městská knihovna Letohrad42087LetohradDružstevní 597561 51
TUG502Městská knihovna ve Vrchlabí42088VrchlabíKrkonošská 630543 01
CVG504Městská knihovna v Kadani42089KadaňŠvermova 21432 01
ABA001Národní knihovna10Praha 1Klementinum 190110 01
ABA004Slovanská knihovna3186Praha 1Klementinum 190110 01
CRG501Městská knihovna v Hlinsku42090Hlinsko v Č.Adámkova tř. 554539 01
ABG505Městská knihovna Čelákovice42073ČelákoviceNa Hrádku 1092250 88

Více informací o využití čárového kódu v knihovnách

V souvislosti s automatizací základních knihovnických procesů vyvstala potřeba jednoznačné identifikace objektů evidovaných v datových bázích. Zejména z hlediska automatizované evidence výpůjček je třeba zabezpečit:

 1. jednoznačné označení knihovních jednotek, které jsou předmětem výpůjček, a dalších operací souvisejících s výpůjčkou (např. rezervací, upomínek, prolongací), a uživatelů (čtenářů), kterým jsou výpůjční služby poskytovány,
 2. bezchybný zápis těchto označení do příslušných bází dat.

Tyto dva základní požadavky lze nejjednodušším způsobem řešit metodami omezujícími chyby vzniklé lidským faktorem:

 • formální kontrolou na formát a duplicitu zvolených označení (což je záležitost programových prostředků),
 • zavedením některé z technik automatizovaného snímání těchto označení; ty kromě zvýšení spolehlivosti zápisu vstupních dat urychlují průběh příslušné operace.

Z hlediska automatizace meziknihovních výpůjčních služeb a případně i dalších procesů (cirkulace společného fondu více knihoven, apod.) se dále jeví jako výhodné opatřit knihovní jednotky nejen označením knihovní jednotky samotné, ale i označením knihovny, do jejíhož fondu náležejí. To umožňuje partnerským knihovnám při těchto procesech mnohonásobně využívat jednou již uložená data o knihovnách či informačních pracovištích.

S ohledem na uvedené požadavky, s využitím zkušeností vyspělých zahraničních knihoven a na základě dohody Státní technické knihovny v Praze se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě, byl navržen systém využití čárového kódu pro označování knihovních jednotek. Ten byl projednán a doporučen na poradě státních vědeckých a ústředních knihoven v Národní knihovně v Praze v roce 1990 a v současnosti je prakticky využíván v několika stovkách knihoven.

Stručný popis systému

Návrh systému vyšel z následujících zásad:

 • označení knihovny a označení knihovní jednotky bude tvořit jediný údaj, vyjádřený čárovým kódem,
 • knihovnám se doporučuje užívat čárový kód systému "39" (přesněji "3 z 9"), neboť umožňuje vyjádřit všech prvních 128 znaků ASCII (tj. celé základní tabulky ASCII) a tudíž má univerzálnější použití,
 • systém však musí vyhovovat i kódování v systému EAN,
 • řešení by mělo být co nejuniverzálnější a zároveň co nejjednodušší,
 • řešení musí být prosté proměnlivých prvků.

Z toho vyplývá, že kód musí být pouze číselný a vyhovovat (přísnějším) požadavkům EAN.

Vzhledem k nárokům na obsah kódu je nutno vycházet z EAN 13, který má 12 znaků nesoucích informaci a 1 znak kontrolní. Součástí 12 významových znaků je prefix, který v tomto případě musí vyjadřovat, že jde o označení druhu kódu "interní", tj. pro knihovny v rámci ČR a SR. K tomu postačí první dva znaky prefixu.

Pro označení knihovny a knihovní jednotky je tedy k disposici 10 znaků. Tento řetězec je pak společný jak pro EAN, tak pro 39, přitom v systému 39 není prefix a nemusí - ale může - být kontrolní znak.

Vyjdeme-li dále z požadavků jednoduchosti, univerzálnosti a nevýznamovosti označení, je třeba rozdělit knihovny do skupin podle velikosti jejich fondů. Podle statistik je rozsah knihovních fondů jednotlivých knihoven v ČSFR maximálně řádu milionů. Pak pro označení knihovních jednotek v knihovnách

 • u nichž je předpoklad, že jejich fond překročí 9 milionů, bude pro označení knihovní jednotky třeba 8 znaků,
 • s fondem řádu milionů bude třeba 7 znaků,
 • s fondem řádu statisíců bude třeba 6 znaků, 
  atd.

Ze statistik je dále zřejmé, že pro označení knihoven s fondem

 • desítek milionů postačí 1 znak (9 knihoven),
 • řádově miliony svazků postačí 2 znaky (99 knihoven),
 • statisíců knihovních jednotek postačí 3 znaky (999 knihoven),
 • desetitisíců postačí 4 znaky (9999 knihoven). 
  atd.

Zbývá tedy jeden znak pro oddělení či odlišení kódu knihovny od kódu knihovní jednotky.

Z několika možných variant použití tohoto oddělovacího znaku (s ohledem na EAN to musí být číslo) byla použita tato:

Prvním (v případě EAN třetím) znakem kódu bude číslice, vyjadřující počet znaků využitých pro označení knihovny (např. pro knihovny s řádově milionovým fondem to bude číslice 2).

Shrneme-li, označení knihovní jednotky má vždy 10 číslic a skládá se ze tří prvků:

 1. první prvek (jeden znak) vyjadřuje počet znaků použitých pro označení knihovny (signalizuje tedy velikost knihovny),
 2. následuje číselný kód knihovny (1 až 4 znaky), vyjadřuje lokaci knihovní jednotky,
 3. a konečně vlastní označení konkrétní knihovní jednotky (8 až 5 znaků) v rámci dané knihovny.

Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Velikost fondu knihovny (řádově) Struktura kódu
desítky milionů 1xyyyyyyyy
miliony 2xxyyyyyyy
statisíce 3xxxyyyyyy
desetitisíce 4xxxxyyyyy
 • x jsou číslice označení knihovny,
 • y jsou číslice označení knihovní jednotky

Při použití kódu "EAN 13" bude 10 znakům označení knihovní jednotky předcházet dvouznakový prefix a jako 13. znak bude následovat kontrolní číslice.

Závěr

Dohoda se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě (dnes Centrum vědeckých a technických informací) rozdělila intervaly čísel potřebné pro označení knihovny tak, že první dvě třetiny v rámci příslušné řady budou použity pro knihovny ČR a poslední třetina pro knihovny SR.

Doporučujeme, aby tento systém byl aplikován pouze pro takový druh, resp. formu dokumentů, které přicházejí do úvahy pro meziknihovní služby, resp. jsou zařazovány do fondu v definitivní podobě (např. periodika již svázaná), resp. mají trvalejší význam. Neekonomické by bylo použít tento systém např. pro firemní literaturu tvořenou převážně prospekty a letáky, které jsou z fondu po čase vyřazovány.

Zveme každou knihovnu v ČR, která zavádí čárový kód pro označování svého fondu, aby se zúčastnila tohoto systému, který již využívají stovky knihoven v ČR i SR a který může usnadnit jejich spolupráci.

Kontakt

Jana Krejčí
 jana.krejci@techlib.cz
 232 002 543

Editor: Jana Krejčí Poslední změna: 8.1. 2019 10:01