Čárové kódy pro české knihovny

Na těchto stránkach se dozvíte více o přidělování čárových kódů pro české knihovny. Také zde naleznete detaily systému či seznam knihoven s přiděleným prefixem.

Systém využití čárového kódu v knihovnách

Systém využití čárového kódu v knihovnách spravuje v České republice Národní technická knihovna, na Slovensku Centrum vědecko-technických informací. Byl vyvinut na konci 80. let především pro potřeby automatizované evidence výpůjček, lze jej však použít i pro jakékoliv jiné agendy - čtenářské průkazy, evidence majetku apod. Systém v současné době využívá téměř čtyři tisíce českých knihoven a institucí.

Prefixy pro tvorbu čárového kódu přidělujeme na základě formální e-mailové žádosti, která by měla obsahovat:

 1. Přesný název knihovny/instituce
 2. Adresu
 3. Kontaktní osobu (telefon, příp. e-mail)
 4. Počet knihovních jednotek (cca)
 5. Roční přírůstek (cca)

Zájemci si mohou vyžádat případné bližší informace od Jany Krejčí na adrese:

Národní technická knihovna
odd. 42
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
tel.: 232 002 543
e-mail: jana.krejci@techlib.cz

Seznam knihoven s přideleným prefixem

SiglaNameCodeCityStreetZip
Základní škola a Mateřská škola Razová - Knihovna46097RazováRazová 353792 01
UOG503Městská knihovna (Lanškroun)3306Lanškrounnám. A. Jiráska 142563 01
ABG591Místní knihovna v Drahelčicích46098RudnáNa Návsi 25252 19
PRG569Obecní knihovna Buk46099ProseniceBuk č.p. 21752 21
BOG524Obecní knihovna v Dolních Loučkách46100Dolní LoučkyDolní Loučky 132594 55
BOG589Obecní knihovna v Maršově46101Veverská BítýškaMaršov 26664 71
BOG595Obecní knihovna Újezd u Rosic46102Zastávka u BrnaÚjezd u Rosic 111664 84
ZNE450Klášter Dominikánů Znojmo - Dominikánská knihovna46103ZnojmoDolní Česká 1, klášter dominikánů669 02
DCG538Obecní knihovna v Lipové46104LipováLipová 422407 81
KOG522Obecní knihovna Ratenice46105PečkyRatenice 67289 11
ABG534Místní knihovna ve Světicích46106SvěticeU Hřiště 151251 01
ULG516Veřejná knihovna Dubice46107ŘehloviceDubice 47403 13
ULG003Obecní knihovna Habrovany46108Ústí nad LabemHabrovany 48400 02
Městská knihovna Chabařovice - pobočka Roudníky46109ChabařoviceRoudníky 34403 17
ULG004Obecní knihovna Chuderov46110Ústí nad LabemChuderov 63400 11
ULG503Knihovna Libouchec46111LibouchecLibouchec 157403 35
ULG517Obecní knihovna v Lipové46112pošta Ústí nad LabemLipová 22400 02
ULG512Místní knihovna v Malém Březně46113Malé Březno 7Malé Březno 7400 02
ULG005Místní knihovna Ryjice46114Ústí nad LabemRyjice 14403 31
ULG513Místní knihovna Zubrnice46115pošta Ústí nad LabemZubrnice 38400 02
CBG548Místní lidová knihovna Vitín46116ŠevětínVitín 75373 63
HOG572Místní knihovna Karlín46117ČejčKarlín 60696 14
HOG535Místní knihovna Nechvalín46118NechvalínNechvalín 16696 31
PIG546Obecní knihovna Borovany46119BorovanyBorovany 23398 43
Knihovna Vysoké školy kreativní komunikace46120Praha 4Na Pankráci 420/54140 00
Knihovna Dolní Břežany46121Dolní Břežany5.května 78252 41
ZŠ pro žáky s poruchami zraku - knihovna48853Praha 2nám. Míru č.19120 00
SVG513Obecní knihovna Bezděčí u Trnávky46122Bezděčí u TrnávkyBezděčí u Trnávky 19569 43
SVG601Místní knihovna Bohdalov46123Městečko TrnávkaBohdalov 30569 41
SVG564Obecní knihovna v Borušově46124BorušovBorušov 60571 01
SVG566Místní knihovna v Dětřichově u Moravské Třebové46125Dětřichov u Moravské TřebovéDětřichov u Moravské Třebové 82571 01
SVG528Obecní knihovna v Gruně46126GrunaGruna 66571 01
SVG602Místní knihovna Lázy46127Městečko TrnávkaLázy 52569 41
SVG007Obecní knihovna v Linharticích46128LinharticeLinhartice 16571 01
SVG604Místní knihovna Pěčíkov46129Městečko TrnávkaPěčíkov 53569 41
SVG603Místní knihovna Petrůvka46130Městečko TrnávkaPetrůvka 4569 41
SVG565Obecní knihovna v Rozstání46131Moravská TřebováRozstání 80571 01
SVG588Místní knihovna ve Starém Městě46132Staré Město u Moravské TřebovéStaré Město u Moravské Třebové 145569 32
SVG567Obecní knihovna Útěchov46133ÚtěchovÚtěchov 65571 01
SVG584Místní knihovna v Rychnově na Moravě46134Rychnov na MoravěRychnov na Moravě 63569 34
JHG577Obecní knihovna Cep46135TřeboňCep 66379 01
JHG519Obecní knihovna v Domaníně46136TřeboňDomanín 33379 01
JHG523Místní knihovna Dunajovice46137TřeboňDunajovice 4379 01
JHG516Obecní knihovna v Lužnici46138TřeboňLužnice 139379 01
JHG518Obecní knihovna ve Stříbřeci46139StříbřecStříbřec 14937818
HOG544Místní knihovna Labuty46140LabutyLabuty 30696 48
BEG559Obecní knihovna v Tetíně46141TetínNa Knížecí 2266 01
RAG508Obecní knihovna Řevničov46142ŘevničovMasarykova 80270 54
RAG002Obecní knihovna Olešná46143RakovníkOlešná 8269 01
ULG512Místní knihovna v Malém Březně46144Ústí nad LabemMalé Březno 7400 02

Více informací o využití čárového kódu v knihovnách

V souvislosti s automatizací základních knihovnických procesů vyvstala potřeba jednoznačné identifikace objektů evidovaných v datových bázích. Zejména z hlediska automatizované evidence výpůjček je třeba zabezpečit:

 1. jednoznačné označení knihovních jednotek, které jsou předmětem výpůjček, a dalších operací souvisejících s výpůjčkou (např. rezervací, upomínek, prolongací), a uživatelů (čtenářů), kterým jsou výpůjční služby poskytovány,
 2. bezchybný zápis těchto označení do příslušných bází dat.

Tyto dva základní požadavky lze nejjednodušším způsobem řešit metodami omezujícími chyby vzniklé lidským faktorem:

 • formální kontrolou na formát a duplicitu zvolených označení (což je záležitost programových prostředků),
 • zavedením některé z technik automatizovaného snímání těchto označení; ty kromě zvýšení spolehlivosti zápisu vstupních dat urychlují průběh příslušné operace.

Z hlediska automatizace meziknihovních výpůjčních služeb a případně i dalších procesů (cirkulace společného fondu více knihoven, apod.) se dále jeví jako výhodné opatřit knihovní jednotky nejen označením knihovní jednotky samotné, ale i označením knihovny, do jejíhož fondu náležejí. To umožňuje partnerským knihovnám při těchto procesech mnohonásobně využívat jednou již uložená data o knihovnách či informačních pracovištích.

S ohledem na uvedené požadavky, s využitím zkušeností vyspělých zahraničních knihoven a na základě dohody Státní technické knihovny v Praze se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě, byl navržen systém využití čárového kódu pro označování knihovních jednotek. Ten byl projednán a doporučen na poradě státních vědeckých a ústředních knihoven v Národní knihovně v Praze v roce 1990 a v současnosti je prakticky využíván v několika stovkách knihoven.

Stručný popis systému

Návrh systému vyšel z následujících zásad:

 • označení knihovny a označení knihovní jednotky bude tvořit jediný údaj, vyjádřený čárovým kódem,
 • knihovnám se doporučuje užívat čárový kód systému "39" (přesněji "3 z 9"), neboť umožňuje vyjádřit všech prvních 128 znaků ASCII (tj. celé základní tabulky ASCII) a tudíž má univerzálnější použití,
 • systém však musí vyhovovat i kódování v systému EAN,
 • řešení by mělo být co nejuniverzálnější a zároveň co nejjednodušší,
 • řešení musí být prosté proměnlivých prvků.

Z toho vyplývá, že kód musí být pouze číselný a vyhovovat (přísnějším) požadavkům EAN.

Vzhledem k nárokům na obsah kódu je nutno vycházet z EAN 13, který má 12 znaků nesoucích informaci a 1 znak kontrolní. Součástí 12 významových znaků je prefix, který v tomto případě musí vyjadřovat, že jde o označení druhu kódu "interní", tj. pro knihovny v rámci ČR a SR. K tomu postačí první dva znaky prefixu.

Pro označení knihovny a knihovní jednotky je tedy k disposici 10 znaků. Tento řetězec je pak společný jak pro EAN, tak pro 39, přitom v systému 39 není prefix a nemusí - ale může - být kontrolní znak.

Vyjdeme-li dále z požadavků jednoduchosti, univerzálnosti a nevýznamovosti označení, je třeba rozdělit knihovny do skupin podle velikosti jejich fondů. Podle statistik je rozsah knihovních fondů jednotlivých knihoven v ČSFR maximálně řádu milionů. Pak pro označení knihovních jednotek v knihovnách

 • u nichž je předpoklad, že jejich fond překročí 9 milionů, bude pro označení knihovní jednotky třeba 8 znaků,
 • s fondem řádu milionů bude třeba 7 znaků,
 • s fondem řádu statisíců bude třeba 6 znaků, 
  atd.

Ze statistik je dále zřejmé, že pro označení knihoven s fondem

 • desítek milionů postačí 1 znak (9 knihoven),
 • řádově miliony svazků postačí 2 znaky (99 knihoven),
 • statisíců knihovních jednotek postačí 3 znaky (999 knihoven),
 • desetitisíců postačí 4 znaky (9999 knihoven). 
  atd.

Zbývá tedy jeden znak pro oddělení či odlišení kódu knihovny od kódu knihovní jednotky.

Z několika možných variant použití tohoto oddělovacího znaku (s ohledem na EAN to musí být číslo) byla použita tato:

Prvním (v případě EAN třetím) znakem kódu bude číslice, vyjadřující počet znaků využitých pro označení knihovny (např. pro knihovny s řádově milionovým fondem to bude číslice 2).

Shrneme-li, označení knihovní jednotky má vždy 10 číslic a skládá se ze tří prvků:

 1. první prvek (jeden znak) vyjadřuje počet znaků použitých pro označení knihovny (signalizuje tedy velikost knihovny),
 2. následuje číselný kód knihovny (1 až 4 znaky), vyjadřuje lokaci knihovní jednotky,
 3. a konečně vlastní označení konkrétní knihovní jednotky (8 až 5 znaků) v rámci dané knihovny.

Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Velikost fondu knihovny (řádově) Struktura kódu
desítky milionů 1xyyyyyyyy
miliony 2xxyyyyyyy
statisíce 3xxxyyyyyy
desetitisíce 4xxxxyyyyy
 • x jsou číslice označení knihovny,
 • y jsou číslice označení knihovní jednotky

Při použití kódu "EAN 13" bude 10 znakům označení knihovní jednotky předcházet dvouznakový prefix a jako 13. znak bude následovat kontrolní číslice.

Závěr

Dohoda se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě (dnes Centrum vědeckých a technických informací) rozdělila intervaly čísel potřebné pro označení knihovny tak, že první dvě třetiny v rámci příslušné řady budou použity pro knihovny ČR a poslední třetina pro knihovny SR.

Doporučujeme, aby tento systém byl aplikován pouze pro takový druh, resp. formu dokumentů, které přicházejí do úvahy pro meziknihovní služby, resp. jsou zařazovány do fondu v definitivní podobě (např. periodika již svázaná), resp. mají trvalejší význam. Neekonomické by bylo použít tento systém např. pro firemní literaturu tvořenou převážně prospekty a letáky, které jsou z fondu po čase vyřazovány.

Zveme každou knihovnu v ČR, která zavádí čárový kód pro označování svého fondu, aby se zúčastnila tohoto systému, který již využívají stovky knihoven v ČR i SR a který může usnadnit jejich spolupráci.

Kontakt

Jana Krejčí
 jana.krejci@techlib.cz
 232 002 543

Editor: Jana Krejčí Poslední změna: 8.1. 2019 10:01