Open Access aneb Open your mind! 2013

Národní technická knihovna ve spolupráci s ChemTK pořádala v rámci Open Access Week 3. ročník semináře Open Access aneb Open your mind!.

 

Datum: 24. 10. 2013

Místo: Ballingův sál, NTK

Seminář moderuje: PhDr. Radka Římanová

Seminář je propagován za podpory SCIRESCO.

Seminář se koná v rámci projektu Národní technické knihovny "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2013", který je součástí dotačního programu Ministerstva kultury "Veřejné informační služby knihoven - podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků".

Program semináře

8:30 – 9:00    

Registrace účastníků

9:00 – 9:10    

Úvodní slovo (PhDr. Radka Římanová) 

9:10 – 9:40     

Zlatá cesta otevřeného přístupu - není všechno zlato, co se třpy (Mgr. Pavla Rygelová; Ústřední knihovna VŠB-TUO)

Prezentace se zaměří na praktické otázky zlaté cesty otevřeného přístupu, zejména na tzv. predátory ve vydavatelském průmyslu a jejich negativní vliv na pověst hnutí za otevřený přístup. Druhá část prezentace se bude snažit odpovědět na strategickou otázku: Podporovat hybridní časopisy s otevřeným přístupem, nebo ne?

9:40 – 10:10    

Nástroje a platformy vědy 2.0 (Tereza Simandlová; Studia nových médií, FF UK)

V době, kdy vědecká práce a komunikace probíhá téměř vždy online, není divu, že i nástroje 2.0 - sociální média - pronikají do práce odborníků, vědců a výzkumníků. Příspěvek se pokusí obecně představit možnosti a prolnutí 2.0 nástrojů a platforem s vědeckou prací a představit i konkrétní služby, které již odborníci po celém světě využívají a které jim značně usnadňují kolaborativní práci, zviditelňují jejich činnost apod.

10:10 - 10:40  

Podporují knihovny Open Access? (Radka Syrová, DiS., BBus; Knihovna Jana Palacha)

Příspěvek se bude věnovat podpoře OA v českých vysokoškolských a vědeckých knihovnách. Do jaké míry poskytují knihovny podporu pro OA publikování? Pomohou s vyřizováním smluv? Nalezneme články autorů v institucionálních repozitářích? Jaké služby mohou čtenáři našich knihoven očekávat a požadovat? 

10:40 – 11:10   

Přestávka

11:10 – 11:25  

 Systematická podpora Open Access – Gold Road na VŠCHT Praha: poznatky z pilotního projektu (Ing. Jiří Jirát, Ph.D.; VŠCHT Praha)  

VŠCHT Praha spustila v r. 2013 pilotní projekt systematické podpory Open Access publikování zlatou cestou. Příspěvek se pokusí shrnout ohlas v akademické obci, vhodnost nastavených pravidel, efektivitu vynaložených prostředků a výhled pro příští roky.

11:25 – 11:55   

Vývoj, příležitosti a výzvy otevřeného přístupu v rámci Elsevie(Mgr. Lucie Vavříková; Elsevier)

Trvalý přístup bez poplatků k publikovaným výsledkům výzkumu společně s uvolněním pravidel pro (znovu)užití tohoto obsahu je to, jak Elsevier dnes chápe pojem otevřený přístup. K naplnění tohoto konceptu je více cest, a každá z nich může části výzkumné komunity vyhovovat. Příspěvek představí tyto způsoby, spadající do zelené i zlaté cesty otevřeného přístupu, tak, jak jsou dnes v Elsevier k dispozici. Uvede jejich výhody i nevýhody a představí aktuální příklady využití. Krátce budou zmíněny další aktivity Elsevier, které úzce s otevřeným přístupem souvisí.

11:55 – 12:25   

Občanská věda v ornitologii (Mgr. Zdeněk Vermouzek, Petr Voříšek, Dr.; Česká společnost ornitologická)

Občanská věda je relativně nový termín pro taková vědecká bádání, na nichž se kromě profesionálních vědců významnou nebo rozhodující měrou podílejí i amatéři zabývající se danou problematikou ve svém volném čase. Přestože termín je nový, výzkumy podobného charakteru se prováděly a provádějí již dlouho. Právě ornitologie je jedním z oborů, kde má občanská věda dlouhou tradici a můžeme tak na řadě příkladů demonstrovat přínosy, úskalí i hlavní specifika tohoto způsobu vědeckého poznávání světa.

 
 
 

Důležité odkazy

Editor: Martin Novák Poslední změna: 8.1. 2018 10:01