SANDOKAN / Ateliéry v NTK

Audiovize NTK uvádí další pokračování projektu ATELIÉRY V NTK:

SANDOKAN / prezentace klauzurních prací studentů Ateliéru sochařství VŠUP

vernisáž 7. 2. 2013 v 18.00

výstava 8. 2. – 14. 2. 2013 (v otvíracích hodinách knihovny)

Video dokumentace výstavy

Galerie

Aleš Novák / Krajinné konstrukce
Anna Ročňová / Mezi
Anna Ročňová / Mezi
Barbora Dayefová / Křivka
Barbora Dayefová / Křivka
Barbora Dayefová / Křivka
Epos / Portrét
Epos / Portrét
Eva Matoušková / Spolucestující
Eva Matoušková / Spolucestující
Jakub Tauš, Vladimír But / Hoc
Jakub Tauš, Vladimír But / Hoc
Jan Vítek / Drak
Jan Vítek / Drak II
Jan Vítek / Malá architektura
Jan Vítek / Malá architektura
Jiří Žák / Všechno to mám tady
Lenka Janušková / Krok zpět
Lenka Janušková / Krok zpět
Martina Nosková / Brown
Martina Nosková / Brown
Martina Nosková / Past
Martina Nosková / Past
Matouš Lipus / Hello From The Lovely Planet Earth
Matouš Lipus / Hello From The Lovely Planet Earth
Rudolf Samohejl / Zapomenutá myšlenka
Rudolf Samohejl / Zapomenutá myšlenka
Stanislav Karoli / Bod nula
Stanislav Karoli / Bod nula
Stanislav Karoli / Bod nula
Stanislav Karoli / Bod nula
Stanislava Karbušická
Vladimír But / Dveře
Vladimír But / Dveře
Zdeněk Russmann / Bezpředmětná alegorie
Zdeněk Russmann / Bezpředmětná alegorie
Aleš Novák / Krajinné konstrukce

Ve čtvrtek 7. února 2013 v 18:00 (společně s vernisáží výstavy Osvícení v Galerii NTK) proběhlo oficiální zahájení výstavy, která představila práce, jež byly současně prezentovány jako školní klauzura.

Své práce zde budou prezentovali studenti ateliéru sochařství, který rozvíjí jak klasickou představu samostatné sochy v prostoru, tak se výrazně posouvá k otevřenějším podobám současného sochařství, k intervencím a na první pohled více či méně nápadným realizacím v rámci veřejného prostoru. V knihovně jste se tak mohli potkat s obrazy, nenápadnými sousošími či reliéfy nainstalovanými v celém prostoru. Současně jste si mohli prohlédnout videa na obrazovkách po knihovně nebo zakopnout o sádrový obrubník v parteru. K celé akci byl připraven plánek pro lepší orientaci.

Sochařský ateliér VŠUP od roku 2012 vede Dominik Lang (umělec, který mimo jiné reprezentoval Českou republiku na Bienále v Benátkách v roce 2011) společně s Edith Jeřábkovou (teoretička umění, kurátorka) a s asistentem Janem Haubeltem (umělec). Dohromady již definovali své působení v ateliéru projektem nazvaným „Stín základního kamene“. Se studenty se snaží důkladně ohledat již mnohokrát definovanou základní podstatu sochařství, současně jsou ale přesvědčeni, že pohled na základní „stavební“ kámen a klasické principy nestačí. Proto zaměřují svoji pozornost i na jeho stín, který ve vývoji dějin umění mění své obrysy, velikost, intenzitu a zejména uplatnění. Se svými studenty se zamýšlí, jak se stín mění úhlem pohledu a způsobem nasvícení a jak moc je důležitá znalost původního tvaru základního kamene při jeho nasvěcování. Jistě zde však nejde o „pouhou“ práci se světlem, světlo a stín je v tomto případě nutné chápat jako metaforu, která je nedílnou součástí vizuálního umění, nejen současného.

Tato výstava Ateliéru sochařství byla tedy dalším pokračováním projektu „Ateliéry v NTK“. Jako první byli osloveni studenti Univerzity v Hradci Králové, kteří pod pedagogickou fakultou studují na Katedře multimédií a grafiky. Ti mohli interagovat s prostorem knihovny a soustředit se tak na svoji pozici v rámci takového celku a nového prostředí, zároveň však mohli využít již probíhající sociální struktury a vazby, které v budově probíhají. (http://www.techlib.cz/cs/82932-rec-ateliery-v-ntk)

Výstupy projektu jsou různorodé, stejně jako je zaměření ateliérů, se kterými Audiovize NTK spolupracuje. Může se jednat o jednorázové intervence nebo instalace, sochařské intervence v prostranství kolem knihovny, videoprojekce na monitorech po celé knihovně nebo jakýkoli nově formulovaný tvar prezentace. Umění se pak může potkat s knihovnou a knihovna s uměním, jak bylo ostatně zamýšleno již od počátku projektu nové budovy Národní technické knihovny.

Tereza Velíková

Editor: Poslední změna: 26.5. 2015 13:05