Jak se dělá e-kniha

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2014" s podporou programu Ministerstva kultury "Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků".

Termín semináře: 3. 12. 2014
Čas: 9:00 - 13:00 hod.
Místo: Vzdělávací centrum NTK

Program:

Ing. Milan Vilímek Jihlavský

  • Definice e-knihy
  • Rozdíly tištěné knihy a e-knihy
  • Formáty e-knih
  • Nevýhody e-knih
  • Na čem číst e-knihy
  • Ochrana e-knih proti kopírování (DRM)
  • Zdroje e-knih
  • Tvorba e-knih - podklady, příprava, programy pro sazbu, základní zpracování, export a úprava EPUB, validace a kontrola e-knihy

Mgr. Antonín Jeřábek (Národní knihovna ČR)

  • ISBN - infrastruktura systému ISBN, získání a přidělování čísel ISBN obecně a e-knihám

Diskuze, dotazy

Prezentace Ing. Milan Vilímek Jihlavský

Čas a místo konání

3. 12. 2014, Národní technická knihovna
Čas: 9:00 - 13:00 hod.
Vzdělávací centrum NTK

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
‌  linda.machalova@techlib.cz
‌  232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 11.12. 2014 08:12