Z39.50 zdroje

V tabulce najdete přehled známých Z39.50 rozhraní katalogů českých knihoven.

Organizace Knihovní systém DB Name Address Port Syntaxe Kódování češtiny Služby Bib-1 Use Dodavatel
CASLIN - souborný katalog ČR (NK ČR) Aleph500 SKC
(MARC21)
SKC-U
(UNIMARC)
aleph.nkp.cz:9909 MARC21 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 59 1003, 1004, 1005, 1006, 1016, 1018 ExLibris
CASLIN - souborný katalog ČR - seriály (NK ČR) Aleph500 SKCP
(MARC21)
SKCP-U
(UNIMARC)
aleph.nkp.cz:9909 MARC21 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 59 1003, 1004, 1005, 1006, 1016, 1018 ExLibris
CASLIN - souborný katalog ČR - mono (NK ČR) Aleph500 SKCM
(MARC21)
SKCM-U
(UNIMARC)
aleph.nkp.cz:9909 MARC21 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 59 1003, 1004, 1005, 1006, 1016, 1018 ExLibris
Národní autority ČR
(NK ČR)
Aleph500 AUT
(MARC21)
AUT-U
(UNIMARC)
aleph.nkp.cz:9909 MARC21 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 3, 4, 5, 12, 21, 58, 1003, 1004, 1005, 1006, 1016, 2000, 2001 ExLibris
NK ČR- katalog Aleph500 NKC
(MARC21)
NKC-U
(UNIMARC)
aleph.nkp.cz:9909 MARC21 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 59 1003, 1004, 1005, 1006, 1016, 1018, 2000, 5000, 5001 ExLibris
NK ČR- katalog Slovanské knihovny Aleph500 SLK aleph.nkp.cz:9909 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 54, 59, 1003, 1004, 1005, 1016, 1018 ExLibris
NK ČR- katalog Knihovny knihovnické literatury Aleph500 KKL aleph.nkp.cz:9909 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 54, 59, 1003, 1004, 1005, 1006, 1016, 1018 ExLibris
NK ČR- báze článků v českých novinách a časopisech Aleph500 ANL
(MARC21)
ANL-U(UNIMARC)
aleph.nkp.cz:9909 MARC21 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2,3, 4, 5, 12, 14, 21, 29, 1003, 1004, 1005, 1016, 1018, 1033 ExLibris
NK ČR- staré tisky Aleph500 STT aleph.nkp.cz:9909 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 12, 14, 21, 30, 31, 54, 59, 1003, 1004, 1005, 1016, 1018 ExLibris
Ohlášené knihy (NK ČR) Aleph500 NKOK aleph.nkp.cz:9909 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 4, 7, 31, 59, 1003, 1004, 1007, 1016, 1018 ExLibris
Souborný katalog UK Aleph500 CKS a CKS02 (konverze z/do UTF-8 z/do CP 1250) CKSU (UTF-8) CKSL1 (ISO 8859-1) CKSA (ASCII)  agama.ruk.cuni.cz:9992 MARC21 CP1250, 8859-1, UTF-8, UTF-16, CP-1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 4,  7, 8, 12,  21,  30, 31, 1003, 1004, 1016, 1017, 1031 Aleph500
MSVK v Ostravě Aleph500 KATALOG katalog.svkos.cz:9991 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 4, 7, 8, 12, 21, 30, 31, 1016 ExLibris
VK Olomouc Hlavní katalog Aleph500 SVK01 aleph.vkol.cz:9991 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
VK Olomouc Normy Aleph500 SVK05M21 aleph.vkol.cz:9991 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
VK Olomouc Patenty Aleph500 SVK06M21 aleph.vkol.cz:9991 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
VK Olomouc E-časopisy Aleph500 SVK07 aleph.vkol.cz:9991 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
MZK Aleph500 MZK01 (katalog) aleph.mzk.cz:9991 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
MZK Aleph500 MZK01-U (katalog) aleph.mzk.cz:9991 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
MZK Aleph500 MZK01-UTF (katalog) aleph.mzk.cz:9991 MARC21 UTF-8 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
MZK Aleph500 MZK03 (staré tisky) aleph.mzk.cz:9991 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
MZK Aleph500 MZK03-U (staré tisky) aleph.mzk.cz:9991 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
MZK Aleph500 MZK03-UTF (staré tisky) aleph.mzk.cz:9991 MARC21 UTF-8 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
MZK Aleph500 SBP01 (periodika) aleph.mzk.cz:9991 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - pedagogická knihovna Verbis knihy (monografie),perio (periodika), clanky (články, kapitoly v knize a recenze), komeniana npmk.cz:220 MARC21 UTF-8 Init, Search, Present, Close 4, 7, 8, 30, 31, 1003, 1004, 1005, 1006, 1016 KpSys
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Verbis   Katalog-u (monografie, periodika, normy, zvukové dokumenty, elektronické zdroje) clanky-u (články, kapitoly v knize), zvd-u  (zvukové dokumenty), grafiky-u (grafiky) 131.117.208.130:210 MARC21 UTF-8 Init, Search, Present, Close 4, 7, 8, 30, 31, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1016, 1062, 1063 KpSys
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Verbis katalog (monografie, periodika, normy, zvukové dokumenty) clanky (články, kapitoly v knize) zvd (zvukové dokumenty), grafiky (grafiky) 131.117.208.130:210 MARC21 CP 1250 Init, Search, Present, Close 4, 7, 8, 30, 31, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1016, 1062, 1063 KpSys
Masarykova veřejná knihovna Vsetín KpWinSQL perio (periodika) marc (monografie, hudebniny, elektronické dokumenty) 212.111.8.117:220 MARC21 CP 1250 Init, Search, Present, Close 4, 7, 8, 30, 31, 1003, 1004, 1005, 1006, 1016 KpSys
Knihovna města Mladá Boleslav KpWin UNIM (monografie) 213.168.178.10:3333 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Present, Close 4, 7, 8, 30, 31, 1003, 1004, 1005, 1006, 1016 KpSys
Národní technická knihovna Aleph500 STK01 aleph.techlib.cz:9991 MARC21 UTF-8 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 ExLibris
Národní technická knihovna Dataflex + ARL z3950 toolkit SKVPK z39.vpk.cz:210 MARC21 UTF-8 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 Cosmotron
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje KIMS ARL z3950 tookit pl_un_cat Z3950.svkpl.cz:8888, IPAC http://ipac.svkpl.cz UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close, DatabaseUpdate, namedResultSets 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 Cosmotron
Knihovna ZČU Aleph500 ZUP01 aleph.zcu.cz:9991 MARC21 CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1016, 1018 ExLibris
Městská knihovna Prostějov Clavius un_cat un_auth www.knihovna.cz:8888 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 Lanius
Krajská knihovna Karlovy Vary ALEPH500 aleph 95.46.0.173:6991 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 Aleph500
Okresní knihovna Tábor Clavius un_cat
un_auth
sql.vkta.cz:8888 UNIMARC CP 1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 Lanius

Krajská vědecká knihovna v Liberci

ARL li_us_cat katalog li_us_auth autority ipac.kvkli.cz:8887 MARC21 UTF-8 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close, DatabaseUpdate, namedResultSets 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 Cosmotron
Regionální knihovna Karviná DAWINCI DAWINCI 195.47.9.10:9999 UNIMARC CP1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close, DatabaseUpdate, namedResultSets 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 volitelné: podle nastavení (lib. mapování Bib-1 na Unimarc) ASP
NLK Praha DAWINCI MEDVIK (biblio), MEDVIK_A (autority) 195.113.87.237:9999 (přístup na vyžádání medvik@nlk.cz) UNIMARC CP1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close, DatabaseUpdate, namedResultSets 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 volitelné: podle nastavení (lib. mapování Bib-1 na Unimarc) ASP
Památník národního písemnictví ARL pnp_un_cat pnp_un_auth 213.246.73.110:8888 IPAC: http://213.246.73.110/aRL/main.php UNIMARC CP1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close, DatabaseUpdate, namedResultSets 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 Cosmotron
Státní vědecká knihovna Kladno ARL kl_us_cat kl_us_auth svk7.svkkl.cz:8887 MARC21 UTF-8 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close, DatabaseUpdate, namedResultSets 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 Cosmotron
Knihovna poslenecké sněmovny Praha ARL par_un_cat par_un_auth IPAC: http://www.psp.cz/rapid/aRL/main.php (Z39560 server není veřejně přístupný) UNIMARC CP1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close, DatabaseUpdate, namedResultSets 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 Cosmotron
Knihovna BBB Uherské Hradiště RL uh_un_cat www.library.sk:8886 UNIMARC CP1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close, DatabaseUpdate, namedResultSets 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 21, 30, 31, 1003, 1016, 1018 Cosmotron
Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací Aleph500 v16 UZP01
(Fond knihovny)

UZP02
(Česká zemědělská a potravinářská bibliografie)
arwen.multidata.cz:9991 MARC21 UTF-8 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close, Extended Services, namedResultSets, deleteResultSet, DatabaseUpdate bibliografický záznam 1, 4, 7, 8, 30, 54, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008
autoritní záznam 1, 2, 1003, 1004, 1005, 1007
ExLibris
Technická univerzita Liberec DAIMON BIBLIO daimon.uk.vslib.cz:210 UNIMARC CP1250
8859-2
UTF-8
UTF-16
Init, Search, Scan, Present, Close 4, 21, 31, 1003, 1007, 1016 Sefira
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Clavius ver. SQL un_cat,
un_auth
katalog.kkvysociny.cz:8888 MARC21 UTF-8 Init, Search, Scan, Present, Close 1-8, 14, 20, 21, 29-36,41, 44, 54, 58, 59, 62, 63, 1003-1006, 1016, 1018, 1020, 1024, 1035, 2004 Lanius
Knihovna Jiřího Mahena, Brno Clavius ver. SQL un_cat,
un_auth
katalog.kjm.cz:9909 UNIMARC CP1250 Init, Search, Scan, Present, Close 1-8, 14, 20, 21, 29-36,41, 44, 54, 58, 59, 62, 63, 1003-1006, 1016, 1018, 1020, 1024, 1035, 2004 Lanius
Knihovna Petra Bezruče, Opava Clavius ver. SQL CAT, AUT www.okpb.cz:9909 MARC21 CP1250 Init, Search, Scan, Present, Close 1-8, 14, 20, 21, 29-36,41, 44, 54, 58, 59, 62, 63, 1003-1006, 1016, 1018, 1020, 1024, 1035, 2004 Lanius
Souborný katalog SKAT Clavius ver. SQL skat z3950.skat.cz:9999 UNIMARC CP1250 Init, Search, Scan, Present, Close 1-8, 14, 20, 21, 29-36,41, 44, 54, 58, 59, 62, 63, 1003-1006, 1016, 1018, 1020, 1024, 1035, 2004 Lanius
Nové knihy Clavius ver. SQL un_cat,
un_auth
194.213.62.243:8888 UNIMARC CP1250 Init, Search, Scan, Present, Close 1-8, 14, 20, 21, 29-36,41, 44, 54, 58, 59, 62, 63, 1003-1006, 1016, 1018, 1020, 1024, 1035, 2004 Lanius
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Aleph500 KATALOG aleph.svkhk.cz:9991 MARC21 UTF-8 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 4, 7, 8, 12, 21, 30,31, 48, 1016, 1017, 1003, 1004, 1007, 1031, 1063, 1028, 1032 Ex Libris
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Aleph500 KATALOGWIN aleph.svkhk.cz:9991 MARC21 CP1250 Init, Search, Scan, Present, Sort, Close 1, 4, 7, 8, 12, 21, 30,31, 48, 1016, 1017, 1003, 1004, 1007, 1031, 1063, 1028, 1032 Ex Libris
Knihovna Ústeckého kraje Tritius SVKULM - monografické záznamy
SVKULA - články
SVKULP - seriály
SVKULX - všechny záznamy
katalog.knihovnauk.cz:9998 MARC21 UTF-8 INIT, FETCH, SEARCH, CLOSE 1, 4, 7, 8, 29, 31, 59, 1003, 1016 Tritius Solutions a.s.
Editor: Václav Heicl Poslední změna: 13.12. 2023 12:12