Filmy promítané v roce 2016

30. 11. / Blízký soumrak

7. 11. / Autorská dezinterpretace aktuálních děl z media archivu Ateliéru intermédií FaVU VUT v Brně

24. 10. / Hugo a jeho velký objev

19. 10. / Zahrada hrou

4. 7. / The Infiltrators

27. 5. / OH-MAN, OH-MACHINE

5. 5. / Nebezpečný svět Rajka Dolečka

22. 4. / Mezi lávou a mechem

13. 4. / Fetiš návštěvnost

21. 3. / Česká cesta

1. 3. / Český žurnál: Má vlast Afghánistán

22. 2. / Český žurnál: Ubytovny

9. 2. / Český žurnál: Blízký daleký východ

12.1. / HateFree Art

 

NTKino

Filmový klub NTKino je místem a příležitostí k obohacování kulturního povědomí všech návštěvníků knihovny i širší veřejnosti. NTKino nabízí aktuální dokumentární filmy z domácí i zahraniční produkce od renomovaných režisérů i studentů uměleckých vysokých škol.

NTKino navazuje na dlouhou tradici takzvaných Cinémathique, které vytvářely alternativní filmovou nabídku a podílely se na formování komunity napříč uměleckými sférami.

Film je umění, zábava i okno k poznání – film je interfejsem současné kultury.

Logo NTKino

Archiv filmů

Partneři

Editor: Poslední změna: 12.4. 2017 17:04