Filmy promítané v roce 2017

31. 03. 2017 / HateFree Art: Filmařem po sedmdesátce

13. 02. 2017 / Na východě v trávě

30. 1. 2017 / Anatomie nenávisti

27. 1. / Na sever

 

NTKino

Filmový klub NTKino je místem a příležitostí k obohacování kulturního povědomí všech návštěvníků knihovny i širší veřejnosti. NTKino nabízí aktuální dokumentární filmy z domácí i zahraniční produkce od renomovaných režisérů i studentů uměleckých vysokých škol.

NTKino navazuje na dlouhou tradici takzvaných Cinémathique, které vytvářely alternativní filmovou nabídku a podílely se na formování komunity napříč uměleckými sférami.

Film je umění, zábava i okno k poznání – film je interfejsem současné kultury.

Logo NTKino

Archiv filmů

Partneři

Editor: Poslední změna: 12.4. 2017 17:04