Reklamace finančního konta zákazníka

  1. Vyplňte reklamační formulář níže, prosím.
  2. Předložte dodatečné dokumenty (výpis ze svého finančního konta, kde je zřetelně vyznačena chybná položka; kopie dokladu o vkladu na finanční konto) u Informačního pultu v 1. NP.

Lhůta pro vyřízení reklamací je do 15 kalendářních dní. O průběhu své reklamace se můžete informovat přímo u knihovníků nebo mailem na podatelna@techlib.cz. Pokud bude v rámci reklamačního řízení zákazníkovi poplatek vrácen, bude příslušná částka vyplacena v hotovosti na pokladně NTK na 1. NP.

NTK zpracovává osobní údaje zákazníka, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou údaje zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

Reklamace - finanční konto zákazníka
Je uvedeno v přehledu platebních transakcí na Finančním kontě.
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Kde najdu...

  1. Nejprve se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem do "Můj účet" a v nabídce vyberete "Finanční konto".


  2. Vyberte "Historie transakcí".


  3. Číslo transakce najdete ve sloupci ID.


Kontakt

‌ podatelna@techlib.cz

‌ 232 002 535

Důležité odkazy

Editor: Jana Orlová Poslední změna: 21.6. 2023 11:06