Šedá literatura

Šedou literaturu tvoří například výzkumné zprávy, sborníky z konferencí nebo vysokoškolské práce. Průvodce nabízí základní informace o šedé literatuře a přehled vybraných online databází pro její vyhledávání.

Jako šedá literatura jsou označovány dokumenty v elektronické i tištěné podobě, které neprošly tradičním vydavatelským procesem a nejsou běžně dostupné a prodejné.

Šedá literatura může být

  1. nepublikovaná – nevydává ji nakladatelství nebo vydavatelství, produkují ji jednotlivé instituce při své činnosti;
  2. polopublikovaná – může mít i ISBN nebo ISSN, často vydána v malém nákladu.

Existují různí producenti šedé literatury jako např. Akademie věd ČR, univerzity nebo výzkumné instituce. 

Konkrétní příklady

  • zprávy (výzkumné, technické, výroční),
  • vysokoškolské závěrečné práce, konferenční materiály (sborníky, příspěvky, postery),
  • firemní literatura,
  • preprinty (zveřejněné verze odborných článků, které ještě neprošly recenzním řízením).

Typologie šedé literatury

  • Mezinárodní typologie šedé literatury s příklady (Převzato z: Greynet.org; rozklikněte pro vyšší rozlišení)
Mezinárodní typologie šedé literatury

  • Repozitář NUŠL (Národní úložiště šedé literatury) používá vlastní typologii, která byla vytvořena na základě potřeb a dokumentů dostupných v českém prostředí. Detailnější charakteristika a popis dokumentů šedé literatury je dostupná z našeho repozitáře.

Zdroje šedé literatury v ČR a v zahraničí

Průvodce s tipy a odkazy pro vyhledávání vysokoškolských závěrečných prací.

ČR

Zahraničí

Pokud jste v databázích nenašli, co jste potřebovali, na šedou literaturu můžete narazit i v jiných systémech (více zdrojů a databází na stránkách o repozitáři NUŠL), popřípadě na webech jednotlivých institucí, firem nebo projektů.

Editor: Hana Vyčítalová Poslední změna: 24.6. 2022 15:06