Zajišťujeme nepřetržitý online přístup k odborným informacím

Pro rok 2018 získala Národní technická knihovna přístup do objemných kolekcí elektronických knih čtyř významných vydavatelů odborné literatury. Jde o vydavatele Elsevier, Springer, Taylor & FrancisWiley, jejichž tituly pokrývají širokou oblast technických a přírodovědných oborů, medicíny, ekologie, architektury, ekonomie a dalších. Celková suma takto získaných přístupů ke kolekcím přesáhla 15 milionů Kč.

Kolekce e-knih Springer byla získána formou trvalého nákupu, tedy je již nyní součástí fondu NTK. Kolekce dalších tří vydavatelů byly získány formou Evidence Based Selection (pro rok 2018 jsou zpřístupněny plné kolekce a na konci roku bude vybrán počet titulů odpovídající zaplacené sumě a tyto tituly poté zůstanou trvale ve fondu). Kolekce elektronických knih jsou nyní dostupné všem registrovaným zákazníkům Národní technické knihovny v rámci budovy i vzdáleně.

 
 
 

Kontakty

akvizice el. zdrojů
  eiz@techlib.cz
 232 002 572

správa el. zdrojů
  eservices@techlib.cz

Důležité odkazy

Editor: Poslední změna: 1.4. 2020 12:04