Jazyk HTML + CSS - kaskádové styly - pokročilí (workshop)

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2018" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Lektor: Petr Ejsman

Anotace

Na semináři si vytvoříme vlastní webovou stránku. Budeme se zabývat layoutem stránky - "float", "flexbox" a "grid" modelem. Probereme problematiku zobrazení webů v různých zařízeních (desktop, tablet, mobil). Pomocí CSS rozpohybujeme některé prvky stránky.

Program

  • opakování základů HTML a CSS, oddělení obsahu od formy
  • vybrané vlastnosti CSS
  • HTML5 sémantické elementy
  • práce s obrázky a jejich použití
  • stíny, barevné přechody
  • responzivní web, Media Queries
  • tiskový styl
  • prostor pro dotazy

Požadavky na účastníky: schopnost práce s PC (windows, práce se soubory, internet, email) a znalosti probírané na seminářích HTML a CSS pro začátečníky.

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

Účastníky semináře prosíme o vyplnění zpětné vazby

Termín, čas a místo konání

Termín: Dvoudenní seminář.

čtvrtek 8. 11. 2018 a úterý 13. 11. 2018

Nutná účast v obou termínech semináře.

 Čas: 9.00 -  15.00

dopolední blok 9.00 – 12.15
pauza na oběd 12.15 – 13.00
odpolední blok 13.00 – 15.00

 Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

 Učebna: PC03 ve 4. NP (učebna vybavena počítači)

(Ke vstupu do učebny, prosím, využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem / karuselem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Poslední změna: 9.11. 2018 08:11