Eva Hnátková

O mně

V NTK působím od roku 2020 a mám na starosti tématiku Open Science (otevřená věda) a vše co se s ní spojené. Open Science je nový moderní způsob jak dělat výzkum a otevřít přístup k výzkumným výsledkům a datům prostřednictvím nových digitálních technologií a nástrojů pro spolupráci. Open Science je zastřešujícím pojmem pro různé praktiky, jako je otevřený přístup k publikacím (Open Access), otevřená FAIR data (Open FAIR/Data), otevřenou metodiku (Open Methods), otevřené zdrojové kódy (Open Source), otevřené recenzní řízení (Open Peer Review), otevřené vzdělávání (Open Education), alternativní metriky hodnocení (Alternative Metrics), zapojení občanů do vědy (Citizen Science) a další.

Podílím se také na organizaci konference Knowledge Research Education (KRECon), Falling Walls a dalších činnostech. Jako Open Science koordinátorka chci propagovat a rozvíjel Open Science přístup v České republice a také posilovat kariérní rozvoj začínajících výzkumných pracovníků (zejména doktorandů).

Moje zkušenosti

Již mnoho let aktivně působím v oblasti doktorského vzdělávání, zejména v zastupování doktorandů jako mladých vědeckých pracovníků na institucionální, národní a mezinárodní úrovni. Jsem bývalou prezidentkou Evropské rady pro doktorandy a začínající výzkumné pracovníky (Eurodoc). V rámci Eurodoc jsem členkou v poradních panelech pro evropské projekty H2020-MSCA-ITN SAF21, Edulia a projekt SwafS DocEnhance. Mám technické vzdělání a doktorský titul z procesního inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, 6letou zkušenost jako juniorský vědecko-výzkumný pracovník na Centru polymerních systémů a také jako asistent na Centru transferu technologií.

 
Nástroje pro vědu a výzkum

Starám se o tyto průvodce:

Další informace

Můj profesní životopis a další informace naleznete na:

@EvaHnatkova
LinkedIn
ORCID
Google Scholar
Research Gate
Impactstory


 

Editor: Eva Hnátková Poslední změna: 16.3. 2021 23:03