Dezinformace a informační válka (o Ukrajinu)

Součástí probíhající invaze na Ukrajinu je i rozsáhlá dezinformační kampaň, jejímž cílem je ovlivňovat veřejné mínění, snížit důvěru veřejnosti ve státní instituce, destabilizovat rozhodovací a exekutivní procesy a tím snížit obranyschopnost protivníků. Připravili jsme proto pro vás seznam důvěryhodných zdrojů zabývajících se celkově fenoménem šíření dezinformací a jejich vyvracením, a dále odkazy na důvěryhodné zprávy o probíhajícím konfliktu na Ukrajině.

Dezinformace a manipulace

Hybridní kampaně a vyvracení dezinformací (o Ukrajině)

Trolling jako nástroj informační války

Hodnocení mediálních sdělení

Vybrané zdroje informací 

Materiály o dezinformacích a válce na Ukrajině pro školy – informace pro pedagogy a jejich žáky a studenty

  • JSNS (dříve Jeden svět na školách) je vzdělávací program organizace Člověk v tísni zaměřený na vzdělávání ke společenské odpovědnosti, kritickému myšlení a solidaritě. Prakticky orientované materiály jsou cennou pomůckou zejména pro učitele a rodiče, kteří hledají způsoby, jak své studenty a děti seznamovat s komplikovanými tématy, včetně dezinformací a válečných konfliktů.
  • Ve výuce je možno využít také materiály Ukrajina na školách připavené neziskovou organizací Samet na školách.
  • Tipy, jak mluvit s dětmi, žáky a studenty o válce na Ukrajině a doporučené metodiky můžete naleznout na serveru Pedagogické. info.
  • Audiovizuální materiály a pracovní listy na téma Válka na Ukrajině jsou k dispozici pro pedagogy a studenty na portálu ČT edu.
  • School Education Gateway – Evropská online platforma pro školní vzdělávání, pro spolupráci a sdílení škol v rámci Evropské unie.
Editor: Eva Dostálková Poslední změna: 9.8. 2022 16:08