Národní Open Science Platforma

Aktuálně pro vás připravujeme Národní Open Science Platformu.

Cílem platformy je informovat o dění v oblasti Open Science jak na národní, tak i mezinárodní scéně v prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Platforma bude relevantní pro různé aktéry VaVaI od tvůrců politik, poskytovatelů, až po vědeckou komunitu.

Kontakt

Národní technická knihovna
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice

Ing. Eva Hnátková, Ph.D.

Open Science Coordinator

604 328 809

eva.hnatkova@techlib.cz

Editor: Martin Novák Poslední změna: 17.10. 2023 12:10